Suoraan sisältöön
Kehityspoliittinen toimikunta

Kehityspoliittinen toimikunta

Kehityspoliittisen toimikunnan tavoitteet ja toiminta

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin, joka seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla.

Se arvioi myös kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava.

 

formin.finland.fi

 

© Kehityspoliittinen toimikunta