Gå direkt till innehållet
Utvecklingspolitiska kommissionen

Utvecklingspolitiska kommissionen

Utvecklingspolitiska kommissionens målsättningar och verksamhet

Utvecklingspolitiska kommissionen tillsätts av statsrådet och är ett rådgivande organ som följer och utvärderar Finlands verksamhet inom olika politikområden som påverkar utvecklingsländer.

Kommissionen utvärderar också utvecklingssamarbetets kvalitet och effektivitet och följer den offentliga utvecklingsfinansieringens nivå. Kommissionen är parlamentariskt och samhälleligt representativ.

 

formin.finland.fi 

Global.finland.fi - utvecklingsfrågor och global fostran

© Utvecklingspolitiska kommissionen