Aktuellt

Utvecklingspolitiska kommissionens utlåtande: Utvecklingssamarbetet behöver en finansieringsmodell som sträcker sig över flera regeringsperioder

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen (UPK) behövs det en tydlig plan för Finlands utvecklingssamarbete. […]

Utvecklingspolitiska komissionens rapport 2018

Utvecklingspolitiska kommissionens rapport: Utvecklingspolitiken bör ses över och främjas under EU-ordförandeskapet så […]

Utvecklingspolitiska kommissionen: Öppenhet i de finansiella investeringarna

Finansieringen av utvecklingssamarbetet har drastiskt ändrat natur under denna regeringsperiod. I genomsnitt […]

Utvecklingspolitiska kommissionens yttrande: EU behöver starkare utvecklingspolitik och starkare utvecklingssamarbete mera än någonsin

5.4.2017 Europeiska unionen och dess medlemsländer ska i vår besluta hur EU […]

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland reagerade snabbt för kvinnors rättigheter

Utvecklingspolitiska kommissionens ledning är nöjd över att Finland har gett sitt politiska […]

Både det förebyggande utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet behöver tillräckliga resurser

Den akuta flyktingkrisen flyttar uppmärksamheten från det långsiktiga och förebyggande utvecklingssamarbetet till […]