Aktiviteter

Den nya utvecklingspolitiska komissionen tillsattes för perioden 2016-2019

Pressmeddelanden, 12.11.2015

Den 12 november 2015 tillsatte statsrådet Utvecklingspolitiska kommissionen för perioden 2016–2019. Till ordförande utsågs riksdagsledamot Aila Paloniemi (C). I kommissionen finns företrädare för alla riksdagspartier samt för intresseorganisationer och intressentgrupper som är viktiga för utvecklingspolitiken.

Utvecklingspolitiska kommissionen skapar en gemensam syn på utvecklingspolitiken för partierna och intressentgrupperna. Kommissionen följer och bedömer hur Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer realiseras och hur Finland uppfyller sina internationella förpliktelser.

Det är kommissionens uppgift att följa upp hur de globala målen för hållbar utveckling uppnås i Finland med tanke på utvecklingspolitiken och att övervaka hur regeringsprogrammet och regeringens utvecklingspolitiska riktlinjer verkställs.

Kommissionen arbetar för att trygga utvecklingssamarbetets resultat och kontinuitet. Den ska främja beslutsfattande som stöder utveckling inom politikområden som påverkar utvecklingsländernas ställning. Kommissionen ger utlåtanden och låter utföra utredningar om hur utvecklingspolitiken förverkligas. Målet är att stimulera den nationella och särskilt den parlamentariska utvecklingspolitiska debatten.

Partierna har ombetts utnämna sin ordinarie representant och sin suppleant så att åtminstone en av dem är riksdagsledamot. Representanterna för intresseorganisationerna och intressentgrupperna är lite färre i den nya kommissionen än de var i den föregående. I kommissionens sammansättning har regeringens utvecklingspolitiska prioriteter beaktats.

Utrikesministeriet utnämner också ett visst antal permanenta experter till kommissionen. Den nya Utvecklingspolitiska kommissionens verksamhetsperiod börjar den 1 januari 2016 och tar slut den 31 december 2019.

Medlemmarna i Utvecklingspolitiska kommissionen:

Centern i Finland 
Aila Paloniemi, riksdagsledamot (ordförande)
Suppleant: Abdirahim Hussein Mohamed, samhällspedagog, redaktör

Samlingspartiet
Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot
Suppleant: Daniel Lahti, ordförande för Tuhatkunta rf.

Svenska Folkpartiet
Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom
Suppleant: Anders Adlercreutz, riksdagsledamot

Finlands Socialdemokratiska Parti 
Susanna Huovinen, riksdagsledamot
Suppleant: Janne Ronkainen, verksamhetsledare

Gröna förbundet
Jani Toivola, riksdagsledamot
Suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot

Vänsterförbundet
Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot
Suppleant: Kalle Hytönen, 3:e vice ordförande

Kristdemokraterna i Finland
Antero Laukkanen, riksdagsledamot
Suppleant: Heini Röyskö, FM

Sannfinländarna 
Kari Kulmala, riksdagsledamot
Suppleant: Pia Kopra, riksdagsassistent

Kepa rf.
Timo Lappalainen, verksamhetsledare
Suppleant: Niina Mäki, utvecklingspolitisk expert

EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys rf.
Rilli Lappalainen, generalsekreterare
Suppleant: Jussi Kanner, koordinator för påverkansarbete

Finlands näringsliv EK
Satu Vasamo-Koskinen, sakkunnig
Suppleant: Tuuli Mäkelä, sakkunnig

Företagarna i Finland rf.
Timo Palander, utvecklingsdirektör
Suppleant: Mika Tuuliainen, chef för utbildningsfrågor

Centralförbunden för löntagare Akava, STTK, FFC
Aleksi Kuusisto, sakkunnig, internationella frågor, SAK
Suppleant: Leila Kurki, sysselsättningspolitisk expert, STTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Seppo Kallio, direktör
Suppleant: Leena Suojala, sakkunnig

UNIPID
Jussi Pakkasvirta, direktör
Suppleant: Katarina Frostell, projektchef

Utrikesministeriets partnerorganisationer 
Tarmo Heikkilä, Finska missionssällskapet
Suppleant: Julia Ojanen, programchef, Plan Suomi

Kvinnor och flickor (UN Women, Finlands FN-förbund, Väestöliitto, Allianssi)
Elina Multanen, verksamhetsledare UN Women (1.1.2016–31.12.2017) och Hilkka Vuorenmaa, ledande expert, Väestöliitto (1.1.2018–31.12.2019)
Suppleant: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund

För mera information: Sari Lehtiranta, chef för enheten för utvecklingspolitik, tfn  0295 352 139, och utrikeshandels- och utvecklingsminister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.