Medlemmarna i Utvecklingspolitiska kommissionen 2020-2023

Ordförande

Inka Hopsu, riksdagsledamot, Gröna förbundet

Ersättare: Atte Harjanne, riksdagsledamot

Medlemmar och ersättare

Finlands Socialdemokratiska Parti
Medlem: Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Ersättare: Anni Lahtinen, generalsekreterare

Centern i Finland
Medlem: Hilkka Kemppi, riksdagsledamot
Ersättare: Joonas Soukkio, ordförande för Keskustanuoret i Birkaland

Vänsterförbundet
Medlem: Merja Kyllönen, riksdagsledamot
Ersättare: Antero Eerola, ordförande, Vänsterförbundet i Nyland

Svenska folkpartiet i Finland
Medlem: Eva Biaudet, riksdagsledamot
Ersättare: Anders Adlercreutz, riksdagsledamot

Sannfinländarna
Medlem: Sanna Antikainen, riksdagsledamot
Ersättare: Nuutti Hyttinen, social- och hälsopolitisk expert

Samlingspartiet
Medlem: Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot
Ersättare: Ville Kaunisto, riksdagsledamot

Kristdemokraterna i Finland
Medlem: Antero Laukkanen, riksdagsledamot
Ersättare: Sari Tanus, riksdagsledamot

Rörelse nu
Medlem: Harry Harkimo, riksdagsledamot
Ersättare: Karoliina Kähönen, generalsekreterare

Fingo
Medlem: Rilli Lappalainen, direktör
Ersättare: Niina Tenhio, sakkunnig

Finlands Näringsliv
Medlem: Ari_pekka Jämsen, sakkunnig
Ersättare: Tuuli Mäkelä, sakkunnig

Företagarna i Finland
Medlem: Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden
Ersättare: Aicha Manai, nätverkschef

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Medlem: Juha Ruippo, direktör
Ersättare: Leena Suojala, sakkunnig

Löntagarnas centralorganisationer Akava, FFC, STTK
Medlem: Pia Björkbacka, sakkunnig inom internationella ärenden, FFC rf
Ersättare: Juska Kivioja, organisationschef, STTK rf

Unipid
Medlem: Elias Pekkola, universitetslektor
Ersättare: Kaisa Korhonen-Kurki, docent

Medlemmar enligt regeringsperiodens strategiska prioriteringar:

Kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt icke-diskriminering
Medlem: Elina Korhonen, chef för internationella ärenden, Befolkningsförbundet (2020–2021), Tuomas Tuure, utvecklingskoordinator, Samverkan inom funktionsnedsättning rf (2022–2023)
Ersättare: Marjo Heinonen, verksamhetsledare, Abilis-säätiö (2020–2021), Karoliina Tikka, chef för påverkansarbete, Plan International Suomi (2022–2023)

Hållbar tillväxt och sysselsättning
Medlem: Helena Arlander, vice vd, Finnfund (2020–2021), Christopher Palmgren, programchef, Business Finland (2022–2023)
Ersättare: Pasi Rajala, kommunikationsdirektör, Finnfund (2020–2021), Virpi Mikkonen, direktör, Business Finland (2022–2023)

Utbildning, demokrati och välfungerande samhällen
Medlem: Anu Juvonen, verksamhetsledare, Demo Finland (2020–2021), Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp (2022–2023)
Ersättare: Jussi Kanner, expert på demokratistöd och dialog, Demo Finland (2020–2021), Katri Suomi, chef för påverkansarbete, Kyrkans Utlandshjälp (2022–2023)

Klimatförändringar och naturresurser
Medlem: Jari Luukkonen, skyddsdirektör, WWF Finland (2020–2021), Jouni Nissinen, skyddschef, Finlands naturskyddsförbund rf (2022–2023)
Ersättare: Anne Tarvainen, programchef, WWF Finland (2020–2021), Hanna Aho, skyddsexpert, Finlands naturskyddsförbund rf (2022–2023)

Multilateralt samarbete
Medlem: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund (2020–2021), Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UN Women (2022–2023)
Ersättare: Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UN Women (2020–2021), Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund (2022–2023)

Humanitärt bistånd
Medlem: Maria Suoheimo, internationell programchef, Finlands Röda Kors
Ersättare: Anne Haverinen, programchef, Fida International, Miikka Niskanen, chef för humanitärt bistånd och offentlig finansiering, Finlands World Vision