Medlemmarna

Medlemmarna i Utvecklingspolitiska kommissionen 2016-2019

Ordförande

Centern i Finland
Aila Paloniemi, riksdagsledamot
Suppleant: Anniina Ruottu, FD, SVM

Vice ordförande

Vänsterförbundet
Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot
Suppleant: Kalle Hytönen, 3:e vice ordförande

Samlingspartiet
Saara-Sofia Sirén, riksdagsledamot
Suppleant: Daniel Lahti, ordförande för Tuhatkunta rf.

Medlemmar

Svenska Folkpartiet
Anders Adlercreutz, riksdagsledamot
Suppleant: Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom

Finlands Socialdemokratiska Parti
Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Suppleant: Anni Lahtinen, generalsekreterare

Gröna förbundet
Inka Hopsu, riksdagsledamot
Suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot 

Kristdemokraterna i Finland
Antero Laukkanen, riksdagsledamot
Suppleant: Tomi Kuosmanen, 2. vice ordförande

Sannfinländarna
Mika Niikko, riksdagsledamot
Suppleant: Aleksi Niskanen, riksdagsledamotsassistent

Blåa riksdagsgruppen
Kari Kulmala, riksdagsledamot
Suppleant: Maija Karjalainen, sekreterare för internationella ärenden

Kepa rf.
Timo Lappalainen, verksamhetsledare
Suppleant: Anna-Stiina Lundqvist, expert

EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys rf.
Rilli Lappalainen, generalsekreterare
Suppleant: Jussi Kanner, koordinator för påverkansarbete

Finlands näringsliv EK
Jannika Ranta, sakkunnig

Företagarna i Finland rf.
Timo Palander, utvecklingsdirektör
Suppleant: Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden

Centralförbunden för löntagare Akava, STTK, FFC
Pia Björkbacka, sakkunnig, internationella frågor, SAK
Suppleant: Leila Kurki, sysselsättningspolitisk expert, STTK

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha Ruippo, direktör
Suppleant: Leena Suojala, sakkunnig

UNIPID
Jussi Pakkasvirta, professor
Suppleant: Katarina Frostell, projektchef

Utrikesministeriets partnerorganisationer
Julia Ojanen, programchef, Plan Suomi
Suppleant: Miikka Niskanen, Chef för humanitärt bistånd, World Vision Finland

Kvinnor och flickor (UN Women, Finlands FN-förbund, Väestöliitto, Allianssi)
Elina Multanen, verksamhetsledare UN Women (2016–2017) och
Elina Korhonen, expert, Väestöliitto (2018–2019)
Suppleant: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund

Utvecklingspolitiska kommissionens sakkunniga medlemmar 2016-2019:

 • Kommunikationsministeriet: Enhetschef Harri Pietarila, Meteorologiska institutet (Antti-Pekka Hyvärinen)
 • Jord- och skogsbruksministeriet: Konsultativ tjänsteman Marjukka Mähönen (Markus Schulman)
 • Justitieministeriet: Konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen (Marina Venäläinen)
 • Undervisnings- och kulturministeriet: Kulturrådet Zabrina Holmström
 • Försvarsministeriet: Konsultativ tjänsteman Tiina Raijas (Charlotta Collén)
 • Inrikesministeriet: Specialsakkunnig Ulriikka Johansson (Vesa Kotilainen)
 • Social- och hälsovårdsministeriet: Konsultativ tjänsteman Satu Leino (Tuomas Leppo)
 • Arbets- och näringsministeriet: Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen (Sonja Hämäläinen)
 • Finansministeriet: Finansrådet Anne af Ursin (Eeli Jaakkola)
 • Miljöministeriet: Konsultativ tjänsteman Marjaana Kokkonen (Saija VUola)
 • Statsrådets kansli: Enhetschef Taina Kulmala (Lauratuulia Lehtinen)

Utrikesministeriet:

 • Understatssekreterare Elina Kalkku
 • Biträdande avdelningschef Riitta Oksanen (Utvecklingspolitiska avdelningen)
 • Biträdande avdelningschef Timo Kantola (Politiska avdelningen)
 • Biträdande avdelningschef Pekka Kaihilahti (Avdelningen för Amerika och Asien)
 • Biträdande avdelningschef Juha Ottman (Europaavdelningen)
 • Biträdande avdelningschef Juha Savolainen (Avdelningen för Afrika och Mellanöstern)
 • Chef för utvärdering Anu Saxén (Utvärderingen av utvecklingssamarbetet)
 • Enhetschef Erja-Outi Heino (Informations- och kulturavdelningen)
 • Enhetschef Juhani Toivonen (Östavdelningen)
 • Enhetschef Pasi-Heikki Vaaranmaa (Handelspolitiska avdelningen)
 • Enhetschef Katja Ahlfors (Utvecklingspolitiska avdelningen)

Andra sakkunniga medlemmar:

 • Finlands Internationella Handelskammarren ICC: Generalsekreterare Timo Vuori
 • Komissionen för hållbar utveckling: General sekreterare Annika Lindblom, (Marja Innanen)
 • Fredsförbundet: Styrelsemedlem Kalle Sysikaski, (Maria Mekri)
 • SASK: Verksamhetsledare Janne Ronkainen, (Juha Vauhkonen)
 • Finlands Röda Korset: Generalsekreterare Kristiina Kumpula, (Maria Suoheimo)
 • Finlands Bank: Ledande ekonomist Kristiina Karjanlahti, (Henna Karhapää)