Kehityspoliittisen toimikunnan uusi arvioraportti julkaistaan eduskunnassa 2.5.2018

Julkaistu Kategoriat Seminaarit

Kehityspoliittisen toimikunnan arvioraportti ”Suomen kehityspolitiikan tila 2018: Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi – Suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana” julkaistaan ja luovutetaan ministeri Anne-Mari Virolaiselle 2.5.2018 eduskunnassa.

Kehityspoliittinen toimikunta tarkastelee tänä vuonna kehityspolitiikkaa tasa-arvon näkökulmasta. Raportissa pohditaan sitä, miten Suomesta voisi tulla entistä parempi – eräänlainen kehityspolitiikan mallimaa – sukupuolten tasa-arvon vahvistamisessa. Samalla se luo kokonaiskuvan Suomen kehityspolitiikan tasa-arvon tilasta ja esittää vision, johon Suomen tulisi kestävän kehityksen toiminnassa pyrkiä. Raportin mukaan Suomen kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa on uudistettava, jotta se edistäisi entistä  paremmin sukupuolien välistä tasa-arvoa ja vahvistaisi tuloksellisemmin naisten ja tyttöjen asemaa ja oikeuksia.

KPT 2.5.2018 ohjelma (pdf)

Kehityspolitiikan tila 2018 yhteenveto (pdf)