Kontaktinformation

Utvecklingspolitiska komissionen

Maringatan 22, 00160 Helsingfors

PB 176

00023 Statsrådet

Finland

kpt@formin.fi

Komissionens ordförande

Ordförande

Inka Hopsu (Gröna förbundet)

040 758 95 45

1. ordförande

Sanna Antikainen (Sannfinländarna)

2. ordförande

Kimmo Kiljunen (Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.)

Sekretariat

Generalsekreterare

Marikki Stocchetti

050 525 8649