Kontaktinformation

Utvecklingspolitiska komissionen
Södra Esplanaden 4, Helsingfors
PB 176
00023 Statsrådet

kpt@formin.fi

Komissionens ordförande

Ordförande

Inka Hopsu (Gröna förbundet)

040 758 95 45

1. ordförande

Sanna Antikainen (Sannfinländarna)

2. ordförande

Kimmo Kiljunen (Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.)

Sekretariat

Generalsekreterare

Marikki Stocchetti

050 525 8649