Kontaktinformation

Utvecklingspolitiska komissionen

Maringatan 22, 00160 Helsingfors

PB 176

00023 Statsrådet

Finland

kpt.um@gov.fi

Komissionens ordförande

Ordförande Inka Hopsu (Gröna förbundet)

040 758 95 45

1. ordförande Sanna Antikainen (Sannfinländarna)

2. ordförande Kimmo Kiljunen (Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.)

Sekretariat

Generalsekreterare Marikki Karhu (tidigare Stocchetti)

050 525 8649

Koordinator Katja Kandolin

050 593 6229