Utvecklingspolitiska kommissionens verksamhet

Utvecklingspolitiska kommissionens grundläggande verksamhet går ut på sammanträden varannan månad. Vid dessa sammanträden behandlar kommissionen aktuella frågor. Dessutom ordnar kommissionen olika seminarier och evenemang flera gånger om året. Kommissionen har tematiska expertgrupper som organiserar sig och arbetar i enlighet med ett arbetsprogram.

Dessutom reser kommissionens representanter en gång om året till ett av Finlands kamratländer och till ett viktigt partnerland inom utvecklingssamarbetet. Via länkarna nedan hittar du mer information om utvecklingspolitiska kommissionens olika verksamhetsformer. Via länkarna hittar du också bland annat protokollen från kommissionens sammanträden och reserapporter.