Medlemmar

Utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar under mandatperioden 1.1.2024 – 31.12.2027

Ordförande

Nationella Samlingspartiet

Sofia Vikman, riksdagsledamot
Ersättare: Janne Heikkinen, riksdagsledamot

Medlemmar

Sannfinländarna

Medlem: Sanna Antikainen, riksdagsledamot
Ersättare: Veijo Niemi, riksdagsledamot

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Medlem: Jani Kokko, riksdagsledamot
Ersättare: Hanna Harrison, sakkunnig

Centern i Finland

Medlem: Tuomas Kettunen, riksdagsledamot
Ersättare: Hilkka Kemppi, riksdagsledamot

Vänsterförbundet

Medlem: Li Andersson, riksdagsledamot
Ersättare: Jussi Saramo, riksdagsledamot

Svenska folkpartiet i Finland

Medlem: Eva Biaudet, riksdagsledamot
Ersättare: Mats Löfström, riksdagsledamot

Kristdemokraterna i Finland

Medlem: Sari Tanus, riksdagsledamot
Ersättare: Saui Ahvenjärvi

Gröna förbundet

Medlem: Inka Hopsu, riksdagsledamot
Ersättare: Fatim Diarra, riksdagsledamot

Liike Nyt

Medlem: partistyrelseledamot, kulturproducent, samhällspedagog Danita Westphal

Ersättare: lärarspecialist Marita Knevel

Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo

Medlem: Ilmari Nalbantoglu, direktör (påverkansarbete)
Ersättare: Eeva-Maria Mikkonen-Jeannert, sakkunnig

Finlands näringsliv rf

Medlem: Petri Vuorio, direktör
Ersättare: Heli Siikaluoma, sakkunnig

Företagarna i Finland rf

Medlem: Laura Kurki, sakkunnig
Ersättare: Harri Jaskari, direktör

Löntagarcentralorganisationerna AKAVA rf, STTK rf, FFC rf

Medlem: Pia Björkbacka, sakkunnig inom internationella ärenden, FFC
Ersättare: Juska Kivioja, organisationschef, STTK rf

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Medlem: Juha Ruippo, direktör, MTK
Ersättare: TIina Huvio, verkställande direktör

UniPID

Medlem: Elias Pekkola, universitetslektor
Ersättare: Irmeli Mustalahti, professor

Kvinnors och flickors rättigheter och befolkningsutveckling

Medlem: Elina Korhonen, chef för internationella ärenden, Befolkningsförbundet

Ersättare: Jaana Hirsikangas, verkställande direktör, UNWomen Finland

Ersättare: Annukka von Kaufmann, programme direktör, Plan International Finland

Ekonomi, arbete, utvecklingspolitiska lån och investeringar, privat sektor

Medlem: Unna Lehtipuu, kommunikationsdirektör, Finnfund
Ersättare: Marjukka Holopainen-Rainio, sakunnig, Finnfund

Utbildning, utvecklande samhällen

Medlem: Katri Suomi, direktör för intressentverksamhet, Kyrkans Utlandshjälp
Ersättare: Niko Humalisto, sakunnig, Finska Missionssällskapet

Demokrati, fredsarbete och jämställhet

Medlem: Anu Juvonen, värkställande direktor, DEMO Finland
Ersättare: Hanna Klinge, vice president, CMI

Ersättare: Tuomas Tuure, utvecklings koordinator, Abilis

Humanitärt bistånd, krisbeständighet, klimatförändring, naturens mångfald, multilateralt samarbete

Medlem: Suvi Virkkunen, chef för internationella ärenden, Finlands Röda Kors
Ersättare: Anne Tarvainen, programdirektör, WWF Finland
Ersättare: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund

Utvecklingspolitiska kommissionens sakkunnigledamöter och ersättare under mandatperioden 1.1.2024 – 31.12.2027

Jord- och skogsbruksministeriet

Medlem: Markus Schulman, överinspektör
Ersättare: Anna Santala, konsultativ tjänsteman

Justitieministeriet

Medlem: Mia Luhtasaari, specialsakkunnig
Ersättare: Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Undervisnings- och kulturministeriet

Medlem: Piia Immonen-Seuguenot, kulturråd

Försvarsministeriet

Medlem: Antti Rajahalme, högre divisionsofficer
Ersättare: Sanna Poutiainen, enhetschef

Inrikesministeriet

Medlem: Jenna Kuitunen, specialsakkunnig
Ersättare: Saila Heinikoski, specialsakkunnig

Social- och hälsovårdsministeriet

Medlem: Timo Voipio, specialsakkunnig
Ersättare: Annika Launiala, specialsakkunnig

Arbets- och näringsministeriet

Medlem: Leena Pentikäinen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman

Finansministeriet

Medlem: Anne af Ursin, finansråd

Miljöministeriet

Medlem: Marjaana Kokkonen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Jyri Juslen, konsultativ tjänsteman

Statsrådets kansli

Medlem: Taina Kulmala, enhetschef
Ersättare: Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman

Kommissionen för hållbar utveckling

Medlem: Eeva Furman, generalsekreterare
Ersättare: Taru Savolainen, vice generalsekreterare

Finlands Bank

Medlem: Taina Sinivuori, ekonomen
Ersättare: Anni Norring, senior ekonomen

Finnwatch ry

Medlem: Matti Ylönen, forskare
Ersättare: Sonja Finér, verksamhetsledare

KIOS

Medlem: Kim Remitz, verkställande direktör
Ersättare: Katja Ilppola, senior sakunnig

Finlands fackliga solidaritetscentral (SASK)

Medlem: Janne Ronkainen, verksamhetsledare
Ersättare: Ellinoora Vesala, chef för verksamheten i Finland

Finlands fredsförbund

Medlem: Kalle Sysikaski, styrelsemedlem
Ersättare: Folke Sundman, styrelsemedlem

Ungdoms Agenda2030 / klimat ungdom

Medlem: Rosa Ihalainen, kommunikationansvarig
Ersättare: Aaro Angerpuro

Fida

Medlem: Maikki Kuittinen, programansvarig
Ersättare: Joonas Haverinen, kommunikationansvarig

Moniheli ry

Medlem: Abdirahim Hussein, verksamhetsledare

SKOL ry

Medlem: Jorma Peltonen, direktör
Ersättare: Åsa Wallendahl, senior konsult

Finska naturskyddsförbundet

Medlem: Laura Blomberg, utvecklings koordinator
Ersättare: Olli Turunen, utvecklings koordinator

World Vision Finland

Medlem: Annette Gothoni, verksamhetsledare
Ersättare: Jussi Laurikainen, programspecialist

Utrikespolitiska Institutet

Medlem: Katja Creutz, programdirektör
Ersättare: Antto Vihma, professor

Vikes

Medlem: Anu Karvinen, direktör
Ersättare: Wali Hashi, sakunnig

Utrikesministeriet

Utrikesministeriets tjänstemannaledning: Pasi Hellman, understatssekreterare (AVS-KEO), Helena Juhiainen, tjänstemannasekreterare (AVS-KEO/KEO-01)
Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet: Antero Klemola, enhetschef (EVA-11)
Utvecklingspolitiska avdelningen:

  • Titta Maja (KEO-01), Juha Savolainen (KEO-02), ersättare Kirsi Airio
  • Turo Mattila, ersättare Annika Kaipola (KEO-10)
  • Sami Pirkkala (KEO-20), ersättare Heli Mikkola (KEO-20)
  • Lauratuulia Lehtinen, ersättare Niklas Saxen (KEO-70)

Politiska avdelningen: Erik Lundberg, ersättare Mikael Antell (POL-03)
Avdelningen för externa ekonomiska relationer: Antti Piispanen, ersättare Linda Piirto (KPO-30)
Östavdelningen:
Sirpa Oksanen, Matti Väänänen  (ITÄ-20)
Europaavdelningen: Sari Lehtiranta, ersättare Veli-Pekka Kaivola (EUR-02)

Avdelningen för Afrika och Mellanöstern: Helena Airaksinen, Hannu Heinonen (KEO-02)
Avdelningen för Amerika och Asien: Juha Niemi, ersättare Sanna Takala (ASA-02)
Kommunikationsavdelningen: Ville Cantell (VIE-30)