Medlemmar

Utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar under mandatperioden 1.1.2020 – 31.12.2023

Ordförande

Gröna förbundet

Inka Hopsu, riksdagsledamot
Ersättare: Atte Harjanne, riksdagsledamot

Viceordförande

Sannfinländarna

Medlem: Sanna Antikainen, riksdagsledamot
Ersättare: Nuutti Hyttinen, social- och hälsopolitisk expert

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Medlem: Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Ersättare: Anni Lahtinen, generalsekreterare

Medlemmar

Centern i Finland

Medlem: Hilkka Kemppi, riksdagsledamot
Ersättare: Joonas Soukkio Ordförande för Pirkanmaan keskustanuoret

Vänsterförbundet

Medlem: Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot
Ersättare: Antero Eerola, journalist

Svenska folkpartiet i Finland

Medlem: Eva Biaudet, riksdagsledamot
Ersättare: Anders Adlercreutz, riksdagsledamot

Kristdemokraterna i Finland

Medlem: –
Ersättare: Sari Tanus, riksdagsledamot

Nationella Samlingspartiet

Medlem: –
Ersättare: Ville Kaunisto, riksdagsledamot

Liike Nyt

Medlem: Harry Harkimo, riksdagsledamot
Ersättare: Karoliina Kähönen, generalsekreterare

Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo

Medlem: Ilmari Nalbantoglu, direktör (påverkansarbete)
Ersättare: Eppu Mikkonen, sakkunnig

Finlands näringsliv rf

Medlem: Elina Sonninen, sakkunnig
Ersättare: Heli Siikaluoma, sakkunnig

Företagarna i Finland rf

Medlem: Laura Kurki, sakkunnig
Ersättare: Sonja Antonsalo, nätverkschef

Löntagarcentralorganisationerna AKAVA rf, STTK rf, FFC rf

Medlem: Pia Björkbacka, sakkunnig inom internationella ärenden, FFC
Ersättare: Juska Kivioja, organisationschef, STTK rf

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Medlem: Juha Ruippo, direktör, MTK
Ersättare: Leena Suojala, sakkunnig

UniPID

Medlem: Elias Pekkola, universitetslektor
Ersättare: Irmeli Mustalahti, professor

Kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt icke-diskriminering

Medlem 2020-2021: Elina Korhonen, chef för internationella ärenden, Befolkningsförbundet Ersättare: Marjo Heinonen, verksamhetsledare

Medlem 2022–2023: Tuomas Tuure, utvecklingskoordinator, Samverkan inom funktionsnedsättning Ersättare: Karoliina Tikka, chef för påverkansarbete, Plan International Finland

Hållbar ekonomisk tillväxt och jobb

Medlem 2020–2021: Unna Lehtipuu, kommunikationsdirektör, Finnfund
Ersättare: Juho uusihakala, senior rådgivare, Finnfund

Medlem 2022–2023: Marjukka Holopainen-Rainio, Advisor, Business Finland
Ersättare: Mirja Kaarlela, Senior Director, Business Finland

Utbildning, demokrati och välfungerande samhällen

Medlem 2020-2021: Rilli Lappalainen, verksamhetsledare, Demo Finland
Ersättare: Leena Faurie, programledare, Demo Finland

Medlem 2022–2023: Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp
Ersättare: Katri Suomi, direktör för intressentverksamhet, Kyrkans Utlandshjälp

Klimatförändringar och naturresurser

Medlem 2020-2021: Jari Luukkonen, skyddschef, WWF Finland
Ersättare: Anne Tarvainen, programchef, WWF Finland

Medlem 2022–2023: Laura Blomberg, koordinator för utvecklingssamarbete, Finlands naturskyddsförbund
Ersättare: Olli Turunen, koordinator för närområdes- och utvecklingssamarbete, Finlands naturskyddsförbund

Multilateralt samarbete

Medlem 2020-2021: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund
Ersättare: Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UN Women rf
Medlem 2022–2023: Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UM Women rf
Ersättare: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund

Humanitärt bistånd

Medlem 2020–2023: Maria Suoheimo, chef för internationella ärenden, Finlands Röda Kors
Ersättare: Maija Saarni, chef för humanitärt bistånd, Fida International
Ersättare: Miikka Niskanen, chef för humanitärt bistånd och offentlig finansiering, Finlands World Vision

Utvecklingspolitiska kommissionens sakkunnigledamöter och ersättare under mandatperioden 1.1.2020 – 31.12.2023

Kommunikationsministeriet

Medlem: Tuuli Ojala, specialsakkunnig
Ersättare: Janne Mänttäri, regeringssekreterare

Jord- och skogsbruksministeriet

Medlem: Marjukka Mähönen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Markus Schulman, överinspektör

Justitieministeriet

Medlem: Jussi Aaltonen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Undervisnings- och kulturministeriet

Medlem: Zabrina Holmström, kulturråd
Ersättare: Tiina Vihma-Purovaara, undervisningsråd

Försvarsministeriet

Medlem: Tiina Raijanen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Sanna Poutiainen, enhetschef

Inrikesministeriet

Medlem: Ulriikka Johansson, specialsakkunnig
Ersättare: Vesa Kotilainen, ledande sakkunnig

Social- och hälsovårdsministeriet

Medlem: Timo Voipio, sakkunnig
Ersättare: Satu Leino, konsultativ tjänsteman

Arbets- och näringsministeriet

Medlem: Leena Pentikäinen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman

Finansministeriet

Medlem: Anne af Ursin, finansråd
Ersättare: Mikko Sihvola, specialsakkunnig

Miljöministeriet

Medlem: Marjaana Kokkonen, konsultativ tjänsteman
Ersättare: Laura Niskanen, konsultativ tjänsteman

Statsrådets kansli

Medlem: Taina Kulmala, enhetschef
Ersättare: Seppo Määttä, avdelningschef

Kommissionen för hållbar utveckling

Medlem: Eeva Furman, generalsekreterare
Ersättare: Taru Savolainen, vice generalsekreterare

Finlands Bank

Medlem: Jenni Hellström, kommunikationschef
Ersättare: Anni Norring, ekonomen

Crisis Management Initiative (CMI)

Medlem: Hanna Klinge, stf. verksamhetsledare
Ersättare: Ville Brummer, programchef

Finnwatch ry

Medlem: Sonja Finér, verksamhetsledare
Ersättare: Kim Remitz, styrelsemedlem

Finlands fackliga solidaritetscentral (SASK)

Medlem: Janne Ronkainen, verksamhetsledare
Ersättare: Ellinoora Vesala, chef för verksamheten i Finland

Finlands fredsförbund

Medlem: Kalle Sysikaski, styrelsemedlem
Ersättare: Marianne Laxén, vice styrelseordförande

Befolkningsförbundet

Medlem: Elina Korhonen, chef för internationella ärenden
Ersättare: Riikka Kaukoranta, expert på påverkansarbete

Utrikesministeriet

Utrikesministeriets tjänstemannaledning: Pasi Hellman, understatssekreterare (AVS-KEO), Anna Savolainen, tjänstemannasekreterare (AVS-KEO/KEO-01)
Enheten för utvärdering av utvecklingssamarbetet: Antero Klemola, enhetschef (EVA-11)
Utvecklingspolitiska avdelningen: Titta Maja, biträdande avdelningschef (KEO-02), Salla Sammalkivi, enhetschef (KEO-10), Satu Lassila, enhetschef (KEO-90)
Politiska avdelningen: Erik Lundberg, biträdande avdelningschef (POL-03)
Avdelningen för externa ekonomiska relationer: Pasi-Heikki Vaaranmaa (TUO-10)
Östavdelningen:
Mikko Kivikoski,  (ITÄ-20)
Europaavdelningen:Olli Kantanen, biträdande avdelningschef (EUR-02)
Avdelningen för Afrika och Mellanöstern: Jaakko Jakkila, utvecklingspolitisk rådgivare (KEO-02)
Avdelningen för Amerika och Asien: Juha Niemi, biträdande avdelningschef (ASA-02)
Kommunikationsavdelningen: Olli Moilanen, innehålls- och kommunikationsexpert (VIE-30)