Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland reagerade snabbt för kvinnors rättigheter