Både det förebyggande utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet behöver tillräckliga resurser