Pressmeddelanden: Utvecklingspolitiska kommissionens aktualitetsanalys: Finlands utvecklingspolitik ska tillämpa rättighetsperspektivet bredare

31.1.2023

Det skärpta internationella läget, de långdragna konflikterna, de ökade katastroferna till följd av klimatförändringar och det allt aktivare ifrågasättandet av de mänskliga rättigheterna skapar ett växande behov av en utvecklingspolitik som beaktar rättighetsperspektivet mer omfattande.

Läs mera: https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehityspoliittisen-toimikunnan-ajankohtaisanalyysi-suomen-kehityspolitiikka-tarvitsee-lisaa-ihmisoikeusperustaisuutta

Tillbaka till list