KPT:n toiminta

Kehityspoliittisen toimikunnan perustoiminta koostuu kuukausittain järjestettävistä ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevistä täysistunnoista sekä toimikunnan käytännön työtä linjaavista työvaliokunnan kokouksista. Näiden  lisäksi toimikunta järjestää erilaisia seminaareja/webinaareja ja tapahtumia useamman kerran vuodessa. Toimikunnalla on temaattisia asiantuntijaryhmiä, jotka järjestäytyvät ja toimivat työohjelman mukaisesti. Lisäksi toimikunta tekee vaikuttamistyötä erityisesti eduskunnassa.

Lisäksi toimikunnan edustajat matkustavat kerran vuodessa yhteen Suomen vertaismaista sekä yhteen kehitysyhteistyön pääkumppanimaahan. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan tarkemmin KPT:n toiminnan eri muotoihin. Niiden kautta löytyvät mm. täysistuntojen pöytäkirjat sekä matkaraportit.