Seminaarit

Kehityspoliittinen toimikunta 20 vuotta: Yhteisen vision ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu jatkossa

KPT on toiminut 20 vuotta kehityspolitiikan ainutlaatuisena vaikuttajaverkostona. Jatkossa yhteisen vision ja […]

Kestävän kehityksen vaalipaneeli 7.3.2023

Millaista on maapallon kantokykyä ja hyvinvointia vahvistava politiikka ja päätöksenteko? Kuinka saavutamme […]

Seminaari 7.2.2023: Miksi köyhimpien maiden pk-yritykset tarvitsevat kestävän kehityksen sijoituksia? Opit, esimerkit ja Suomen seuraavat askeleet

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) Kestävän kehityksen rahoitusmurros –selvitystyössä kartoitettiin syksyllä 2022 suomalaisten toimijoiden […]

Launch of Forum for Development Studies Special Issue ”Nordic Development Aid. Divergent Like-mindedness?”

Tuoreen tutkimuksen mukaan Pohjoismaat eivät ole enää kehityspolitiikassa yhtenäinen ryhmä. Kasvavat muutospaineet […]

Ukrainan sodan globaalit ulottuvuudet

Ajankohtaiskeskustelu 12.5.2022: Miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa kehittyviin maihin ja muihin kriiseihin […]

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan – Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi

Kehityspoliittisen toimikunnan ajankohtaisanalyysi tarkastelee kansainvälistä ilmastorahoitusta kehityspolitiikan näkökulmasta ja pyrkii edistämään aiheesta […]

Webinaari: Miten Suomi kantaa globaalia vastuuta? KPT:n väliarvio hallitusohjelman kehityspoliittisten kirjausten edistymisestä

Kehityspoliittinen toimikunta esittelee 8.11.2021 arvionsa siitä, miten hallitusohjelman lupaukset ovat toteutuneet Suomen […]

Yhdessä enemmän kuin osiensa summa – miksi Suomen kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan?

Pitkittyneet ja monisyiset kriisit haastavat ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintakykyä eri puolilla […]

Webinaari: Ruokaturva ja ruokajärjestelmien tulevaisuus – keskeisiä kysymyksiä Suomen kehityspolitiikalle

”Ruokaturva ja ruokajärjestelmien tulevaisuus – keskeisiä kysymyksiä Suomen kehityspolitiikalle” on KPT:n asiantuntijaryhmän […]

Webinaari: Luonnon monimuotoisuus kestävän kehityksen mahdollistajana

Luonnon monimuotoisuudella on avainrooli YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 toteutumiselle. Biodiversiteettikadon jatkuminen yhdessä […]