Yhdessä enemmän kuin osiensa summa – miksi Suomen kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan?

2.9.2021

Pitkittyneet ja monisyiset kriisit haastavat ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintakykyä eri puolilla maailmaa. Myös kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön on pystyttävä vastaamaan entistä koordinoidummin, kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin kriisien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin. Tähän tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) julkaisu avaa tämän kolmoisneksus-lähestymistapana tunnetun yhteistyön taustaa, tarvetta ja toteutuksessa huomioitavia tekijöitä erityisesti hauraissa olosuhteissa ja pitkittyneissä konflikteissa.

Tiedote ulkoministeriön sivuilla: https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/kehityspoliittinen-toimikunta-kehitysyhteisty-c3-b6-humanitaarinen-apu-ja-rauhanty-c3-b6-tarvitsevat-yhteisen-suunnan

Katso tilaisuuden tallenne YouTubessa:

Takaisin listaukseen