KPT lyhyesti

Kehityspoliittinen toimikunta on ainoa systemaattisesti ja laaja-alaisesti Suomen kehitysyhteistyötä sekä -politiikkaa seuraava ja analysoiva taho. Valtioneuvosto asettaa kehityspoliittisen toimikunnan jäsenistön hallituskausittain. Sen jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista. Tällä toimi kaudella (2020-2023) KPT jatkaa tiivistettyä yhteistyötä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa.

Tiedote uuden toimikunnan asettamisesta:  https://um.fi/tiedotteet/-/asset_publisher/ued5t2wDmr1C/content/kehityspoliittinen-toimikunta-asetettu-uusi-asema-uudistettu-kokoonpano

Lue lisää KPT:stä »

Mitä on kehityspolitiikka?

Kehityspolitiikan tarkoitus on vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten mukaisesti. Kestävän kehityksen Agenda2030 ja sen tavoitteet muodostavat kehityspolitiikan perustan. Suomen tavoitteita täsmentävät hallituskausittain laadittavat kehityspoliittiset ohjelmat.

Kehityspolitiikka on osa Suomen ja EU:n ulkosuhteiden kokonaisuutta. Kehityspolitiikka edistää tavoitteitaan kehitysyhteistyön ja -avun eri muodoin kumppanimaissa ja kansainvälisesti. Sillä on myös tärkeä tehtävä vahvistaa kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta muilla politiikka- aloilla ja tuoda Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä taloudellisiin ulkosuhteisiin kestävän kehityksen näkökulma.