Kehityspoliittinen toimikunta

”On hienoa, että Suomella on kansanedustajia, asiantuntijoita, virkamiehiä,kansalaisjärjestötoimijoita ja tutkijoita yhdistävä verkosto, jossa voimme käsitellä yhdessä kansainvälisiä kestävän kehityksen kysymyksiä ja kehitysyhteistyötä. Perinteiset rajat ylittävä dialogi ja kannanmuodostus avartavat ajattelua, parantavat päätöksenteon laatua ja lisäävät sen avoimuutta.”

– Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto

Lue lisää KPT:n toiminnasta

Ajankohtaista

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspolitiikalla luodaan vakautta ja turvallisuutta – juttu HS kansainvälisyysliitteessä 16.6.2023

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr) ja pääsihteeri Marikki Karhu ovat olleet […]

Täysistunnot

Täysistunto 16.3.2023

KPT:n täysistunnossa 16.3.2023 ensimmäisenä aiheena oli kehitysevaluoinnin vuosiraportin esittely. Vuonna 2022 valmistuivat […]

Lausunnot ja tiedotteet

KEHITYSPOLIITTISEN TOIMIKUNNAN HALLITUSOHJELMAVIESTIT 2023

Lue tiedote: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehityspoliittisen-toimikunnan-hallitusohjelmaviestit-2023-uuden-hallituksen-on-vahvistettava-suomen-globaalia-vastuuta-ja-vaikuttavuutta/35732   Kehityspoliittinen toimikunta haluaa kirittää Suomea kohti globaalisti kestävää […]

Selaa kategorioita

KPT:n kalenteri

12 lokakuu

KPT:n työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Saarni, Pikkuparlamentti

16 marraskuu

KPT:n täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

28 marraskuu

KPT 20-v. juhlaseminaari

12:00 - 14:00 Pikkuparlamentin auditorio, eduskunta

14 joulukuu

KPT:n työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Saarni, Pikkuparlamentti

Näytä kaikki tapahtumat

KPT lyhyesti

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava neuvoa-antava elin. Se seuraa systemaattisesti ja laaja-alaisesti kehityspolitiikkaa osana kestävän kehityksen toimeenpanoa. Toimikunnan erityisenä tavoitteena on vahvistaa kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja vuoropuhelua Suomessa. KPT:n toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen Kehityspoliittisesta toimikunnasta (1071/2019). Toimikunnan jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista. Lisäksi toimikunnassa on asiantuntijajäseniä eri ministeriöistä ja sidosryhmistä. KPT jatkaa tiivistettyä yhteistyötä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa myös tällä toimikaudella (2020-2023).

Lue tiedote ulkoministeriön sivuilta toimikunnan asettamisesta

Mitä on kehityspolitiikka?

Kehityspolitiikan tarkoitus on vähentää maailmanlaajuista köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten, sitoumusten ja periaatteiden mukaisesti. Se kattaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun sekä eri hallinto- ja toimialat ylittävän yhteistyön kestävän kehityksen edistämiseksi. Kehityspolitiikka suuntautuu erityisesti köyhille ja haavoittuvimmille alueille, mutta sen kautta vaikutetaan myös päätöksentekoon kansainvälisillä foorumeilla. Voisikin sanoa, että kehityspolitiikassa on kyse Suomen globaalista vastuusta ja vaikuttamisesta.

YK:n Kestävän kehityksen Agenda2030, sen tavoitteet ja ihmisoikeudet muodostavat kehityspolitiikan perustan. Suomen tavoitteita täsmentävät hallituskausittain laadittavat kehityspoliittiset ohjelmat. Kehityspolitiikka on osa Suomen ja EU:n ulkosuhteiden kokonaisuutta. Sillä on myös tärkeä tehtävä vahvistaa kestävää kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta muilla politiikka-aloilla ja tuoda Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä taloudellisiin ulkosuhteisiin kestävän kehityksen näkökulma.

Twitter @KPT_toimikunta