Kehityspoliittinen toimikunta

”On hienoa, että Suomella on kansanedustajia, asiantuntijoita, virkamiehiä,kansalaisjärjestötoimijoita ja tutkijoita yhdistävä verkosto, jossa voimme käsitellä yhdessä kansainvälisiä kestävän kehityksen kysymyksiä ja kehitysyhteistyötä. Perinteiset rajat ylittävä dialogi ja kannanmuodostus avartavat ajattelua, parantavat päätöksenteon laatua ja lisäävät sen avoimuutta.”

– Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto

Lue lisää KPT:n toiminnasta

Ajankohtaista

Täysistunnot

Täysistunto 17.11.2022

Pääaiheina istunnossa olivat YK:n Inhimillisen kehityksen raportti 2021-2022, jonka suosituksia avasi Henrik […]

Täysistunnot

Täysistunto 15.9.2022

15.9.2022 järjestetyn KPT:n täysistunnon aluksi uusi kehityspoliittinen alivaltiosihteeri Pasi Hellman esittäytyi. Sen […]

Seminaarit

Launch of Forum for Development Studies Special Issue ”Nordic Development Aid. Divergent Like-mindedness?”

Tuoreen tutkimuksen mukaan Pohjoismaat eivät ole enää kehityspolitiikassa yhtenäinen ryhmä. Kasvavat muutospaineet […]

Selaa kategorioita

KPT:n kalenteri

9 helmikuu

KPT:n työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kabinetti Saarni, Pikkuparlamentti

7 maaliskuu

KPT:n ja Kestävän kehityksen toimikunnan vaalipaneeli

17:00 - 19:00 Tiedekulma, Helsingin yliopisto, Yliopistonkatu 4

16 maaliskuu

KPT:n täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

13 huhtikuu

KPT:n työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Saarni, Pikkuparlamentti

Näytä kaikki tapahtumat

KPT lyhyesti

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava neuvoa-antava elin. Se seuraa systemaattisesti ja laaja-alaisesti kehityspolitiikkaa osana kestävän kehityksen toimeenpanoa. Toimikunnan erityisenä tavoitteena on vahvistaa kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja vuoropuhelua Suomessa. KPT:n toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen Kehityspoliittisesta toimikunnasta (1071/2019). Toimikunnan jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista. Lisäksi toimikunnassa on asiantuntijajäseniä eri ministeriöistä ja sidosryhmistä. KPT jatkaa tiivistettyä yhteistyötä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa myös tällä toimikaudella (2020-2023).

Lue tiedote ulkoministeriön sivuilta toimikunnan asettamisesta

Mitä on kehityspolitiikka?

Kehityspolitiikan tarkoitus on vähentää maailmanlaajuista köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten, sitoumusten ja periaatteiden mukaisesti. Se kattaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun sekä eri hallinto- ja toimialat ylittävän yhteistyön kestävän kehityksen edistämiseksi. Kehityspolitiikka suuntautuu erityisesti köyhille ja haavoittuvimmille alueille, mutta sen kautta vaikutetaan myös päätöksentekoon kansainvälisillä foorumeilla. Voisikin sanoa, että kehityspolitiikassa on kyse Suomen globaalista vastuusta ja vaikuttamisesta.

YK:n Kestävän kehityksen Agenda2030, sen tavoitteet ja ihmisoikeudet muodostavat kehityspolitiikan perustan. Suomen tavoitteita täsmentävät hallituskausittain laadittavat kehityspoliittiset ohjelmat. Kehityspolitiikka on osa Suomen ja EU:n ulkosuhteiden kokonaisuutta. Sillä on myös tärkeä tehtävä vahvistaa kestävää kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta muilla politiikka-aloilla ja tuoda Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä taloudellisiin ulkosuhteisiin kestävän kehityksen näkökulma.

Twitter @KPT_toimikunta