Kehityspoliittinen toimikunta

”On hienoa, että Suomella on kansanedustajia, asiantuntijoita, virkamiehiä,kansalaisjärjestötoimijoita ja tutkijoita yhdistävä verkosto, jossa voimme käsitellä yhdessä kansainvälisiä kestävän kehityksen kysymyksiä ja kehitysyhteistyötä. Perinteiset rajat ylittävä dialogi ja kannanmuodostus avartavat ajattelua, parantavat päätöksenteon laatua ja lisäävät sen avoimuutta.”

– Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto

Lue lisää KPT:n toiminnasta

Ajankohtaista

Täysistunnot

Täysistunto 12.3.2024

KPT:n täysistunnossa 12.3.2024 käsiteltiin ensimmäisenä asiana kestävän kehityksen, kehityspolitiikan ja kaupan kytköksiä. […]

Täysistunnot

Täysistunto 6.2.2024

Uuden toimikunnan järjestäytyminen toimikaudelle 2024-2027 tapahtui täysistunnossa 6.2.2024. Istunnossa valittiin uudet uusi […]

Täysistunnot

Täysistunto 16.11.2023

KPT:n täysistunnossa 16.11.2023 kuultiin ulkoministeriön alustuspuheenvuoro maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön merkityksestä Suomen […]

Selaa kategorioita

KPT:n kalenteri

10 syyskuu

KPT täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

8 lokakuu

KPT työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Tervaleppä, Pikkuparlamentti

19 marraskuu

KPT täysistunto

09:30 - 11:30 Suuren valiokunnan sali, Pikkuparlamentti

10 joulukuu

KPT työvaliokunta

09:30 - 11:00 Kab. Tervaleppä, Pikkuparlamentti

Näytä kaikki tapahtumat

KPT lyhyesti

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava neuvoa-antava elin. Se seuraa systemaattisesti ja laaja-alaisesti kehityspolitiikkaa osana kestävän kehityksen toimeenpanoa. Toimikunnan erityisenä tavoitteena on vahvistaa kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja vuoropuhelua Suomessa. KPT:n toiminta perustuu valtioneuvoston asetukseen Kehityspoliittisesta toimikunnasta (1071/2019). Toimikunnan jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista. Lisäksi toimikunnassa on asiantuntijajäseniä eri ministeriöistä ja sidosryhmistä. KPT jatkaa tiivistettyä yhteistyötä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kanssa myös tällä toimikaudella (2020-2023).

Lue tiedote ulkoministeriön sivuilta toimikunnan asettamisesta

Mitä on kehityspolitiikka?

Kehityspolitiikan tarkoitus on vähentää maailmanlaajuista köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten, sitoumusten ja periaatteiden mukaisesti. Se kattaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun sekä eri hallinto- ja toimialat ylittävän yhteistyön kestävän kehityksen edistämiseksi. Kehityspolitiikka suuntautuu erityisesti köyhille ja haavoittuvimmille alueille, mutta sen kautta vaikutetaan myös päätöksentekoon kansainvälisillä foorumeilla. Voisikin sanoa, että kehityspolitiikassa on kyse Suomen globaalista vastuusta ja vaikuttamisesta.

YK:n Kestävän kehityksen Agenda2030, sen tavoitteet ja ihmisoikeudet muodostavat kehityspolitiikan perustan. Suomen tavoitteita täsmentävät hallituskausittain laadittavat kehityspoliittiset ohjelmat. Kehityspolitiikka on osa Suomen ja EU:n ulkosuhteiden kokonaisuutta. Sillä on myös tärkeä tehtävä vahvistaa kestävää kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta muilla politiikka-aloilla ja tuoda Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä taloudellisiin ulkosuhteisiin kestävän kehityksen näkökulma.

Twitter @KPT_toimikunta