Arvioraportti 2019

28.10.2019

Suomen kehityspolitiikan tila 2019: Globaalia vastuuta yli hallituskausien ja hallintorajojen

Ilmastonmuutoksen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden kaltaisten globaalien haasteiden ratkaisu ja YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 edellyttävät myös Suomen kehityspolitiikalta ja kehitysyhteistyöltä entistä määrätietoisempaa otetta. Kehityspoliittinen toimikunta KPT käy tässä raportissa läpi vaihtoehtoja nykyistä pitkäjänteisemmän ja tuloksellisemman politiikan perustaksi.

Tekemämme analyysin perusteella ehdotamme globaalin vastuun mallia, johon kirjattaisiin hallituskaudelta toiselle siirtyvät kehityspolitiikan keskeiset elementit – kuten tavoitteet, painopisteet sekä rahoituksen taso ja keskeiset periaatteet. Tämä parantaisi työn jatkuvuutta ja tuloksia verrattuna yhden hallituskauden kestäviin irrallisiin ohjelmiin, jotka ovat johtaneet kehitysyhteistyön tempoilevuuteen ja rajallisten resurssien hajaantumiseen. Globaalin vastuun malli myös terävöittäisi kehityspolitiikan roolia kestävän kehityksen kansallisessa toimeenpanossa ja lisäisi Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta. Lisäksi se kannustaisi monialaiseen yhteistyöhön yli hallinto- ja toimijarajojen.

KPT:n mielestä on tärkeää, että kehityspolitiikan pitkän aikavälin perusta ja sen strategiset päivitykset laaditaan mahdollisimman avoimesti ja käsitellään eduskunnassa. Lisäksi globaalin vastuun malliin tulee sisällyttää selkeä suunnitelma kehitysyhteistyövarojen nostamiseksi YK:n suosittamalle tasolle. Mielestämme 0,7 prosentin osuus bruttokansantulosta on saavutettava viimeistään kahden seuraavan hallituskauden aikana. Vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantulosta on suunnattava vähiten kehittyneisiin maihin. KPT suosittaa, että seuraavalla hallituskaudella kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhanrakennuksen yhteyksiä vahvistetaan osana hallituskaudet ylittävää lähestymistapaa.

Kehityspoliittisen toimikunnan vuosiarvio 2019 (PDF, 4 Mt)

Takaisin listaukseen