KPT:n asiantuntijaryhmät

Luonnon monimuotoisuus, ruokaturva ja ilmasto -ryhmä

KPT:n tavoitteena on edistää Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuutta, sen prioriteetteja ja nostaa esille ajankohtaisia kysymyksiä. Tällä hallituskaudella ilmasto ja luonnon monimuotoisuus ovat yksi nousevista kehityspolitiikan ja kestävän kehityksen teemoista, joihin ruokaturva oleellisesti kytkeytyy. Koronapandemia korostaa tarvetta ymmärtää näitä kytköksiä ja huomioida niitä päätöksenteossa entistä vahvemmin.

KPT:n asiantuntijaryhmä tarkastelee laajaa teemaa kolmesta näkökulmasta:

  1. Luonnon monimuotoisuus Suomen kehityspolitiikassa
    KPT:n eri jäsentahoja edustava asiantuntijaryhmän tuotti aiheesta analyysipaperin, joka käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä: Onko luonnon monimuotoisuus huomioitu riittävästi ja läpileikkaavasti Suomen kehitysyhteistyössä ja –politiikassa? Kuinka voidaan vahvistaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista Suomen kehityspoliittisessa vaikuttamisessa sekä kehitysyhteistyörahoituksen kohdentumisessa? Lisäksi paperissa esitetään kirjallisia konkreettisia suosituksia, jotka on osoitettu ulkoministeriölle, VNK:lle, eduskunnalle ja puolueille. Julkaisun löydät tästä.
  2. Ruokaturvan tulevaisuus
    Tämä Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) analyysi avaa ajankohtaisia ja globaalin kehityksen kannalta kriittisiä ruokaturvakysymyksiä ja niiden moninaisia kytkentöjä. Julkaisu keskittyy niihin teemoihin, joissa Suomella on vaikuttavuutta ja vastuuta kansainvälisesti, erityisesti suhteessa kaikkein köyhimpiin maihin ja haavoittuvimmissa tilanteissa eläviin ihmisiin ja ryhmiin. Tarkoituksenamme on vahvistaa tätä ulottuvuutta kansallisessa, erityisesti parlamentaarisessa keskustelussa, päätöksenteossa ja kestävän kehityksen toimeenpanossa. Lisäksi tarkastelemme ruokaturvan roolia kehitysyhteistyössä, humanitaarisessa avussa sekä kehityspolitiikassa eri politiikka-alat haastavana teemana. Paperi julkaistiin 18.6.2021 ja se löytyy kohdasta Analyysipaperit ja selvitykset.                                                                                                                            Työryhmän fasilitaattorina toimi Jaana Vormisto/Fiant Consulting Oy ja jäseninä Anne Tarvainen/WWF, Anna Santala/maa- ja metsätalousministeriö, Juha Ruippo/MTK, Satu Lassila/ulkoministeriö, Marjaana Kokkonen/ympäristöministeriö, Emilia Runeberg/ Fingo; Elina Korhonen/Väestöliitto, Toni Jokinen/Suomen Punainen Risti, Emilia Nordlund/VTT, Kaisa Lähdepuro/sosiaali- ja terveysministeriö, Sirpa Sarlio/sosiaali- ja terveysministeriö, Esa Wrang/Business Finland, Leena Pentikäinen/työ- ja elinkeinoministeriö, Kaisa Korhonen/Helsingin yliopisto, Sanna-Liisa Taivalmaa/ ulkoministeriö, Marikki Stocchetti/Kehityspoliittisen toimikunnan sihteeristö,  Katja Kandolin/Kehityspoliittisen toimkunnan sihteeristö.
  3. Suomen ilmastorahoitus
    Työryhmä aloitti työnsä syyskuussa 2021. Ryhmä pohjaa työnsä Valtiontalouden tarkastusviraston raportille ”Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus – Ohjaus ja tuloksellisuus” ja tuottaa suosituksia erityisesti ulkoministeriölle.

Asiantuntijaryhmät tekevät vaikuttamistyötä yllämainituista teemoista ja tuottaa kolme konkreettisia suosituksia sisältävää julkaisua (12/2020–12/2021). Suositukset osoitetaan ulkoministeriölle, valtioneuvostolle, eduskunnalle ja puolueille. Ryhmän julkaisema materiaali on koko toimikunnan ja laajemman yleisön käytettävissä ja ladattavissa KPT:n verkkosivuilta. Nämä ajankohtaisjulkaisut toimivat elementteinä seuraavalle Suomen kehityspolitiikan tila 2021 -raportille.

Ryhmän vetäjä:
Jaana Vormisto, FIANTConsulting Oy

Jäsenet:
Inka Hopsu/KPT:n pj. kansanedustaja (vihr)
Marikki Stocchetti/KPT:n pääsihteeri
Anne Tarvainen/WWF
Elina Korhonen/Väestöliitto
Emilia Runeberg/Fingo

Kaisa Korhonen/Unipid
Kaisa Lähdepuro/ sosiaali- ja terveysministeriö
Katri Suomi/Kirkon ulkomaanapu
Laura Blomberg/Suomen luonnonsuojeluliitto
Olli Turunen/Suomen luonnonsuojeluliitto
Marjukka Mähönen/maa- ja metsätalousministeriö
Marjaana Kokkonen/ympäristöministeriö
Pia Björkbacka/SAK
Sirpa Sarlio/sosiaali- ja terveysministeriö
Toni Jokinen/Suomen Punainen risti

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön ”neksus” -ryhmä

Merkittävä osa Suomen kehitysyhteistyöstä suuntautuu hauraille alueille, mutta ilmastonmuutos, pakolaisuus ja koronapandemian kaltaiset kriisit ja niiden vaikutukset koettelevat myös vakaampia maita. Suomi tunnetaan myös sitoutuneena humanitaarisen avun antajana ja maana, joka pyrkii vahvistamaan ulkopoliittista vaikuttavuutta ja kansainvälistä profiiliaan rauhantyöllä. Edellytykset näiden toimien yhä tiiviimmälle ja koordinoidummalle yhteistyölle ovat olemassa ja niille on kasvava käytännön tarve. Myös hallitusohjelmassa todetaan, että pitkittyneiden kriisien hoitaminen edellyttää rauhanrakentamisen, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön yhteensovittamista. KPT:n tavoitteena on tukea tämän kirjauksen toimeenpanoa, ja teema nousi KPT:n työohjelmaan jäsentemme toiveesta.

Neksus -ryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2020

KPT:n kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön ”neksus” -ryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2020. Ryhmän tavoitteena on eri toiminnot ja toimijat yhdistävän ”neksus-ajattelun” selkeyttäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen sekä poliittisen omistajuuden vahvistaminen. Ne lisäävät Suomen vaikuttavuutta ja kykyä vastata erityisesti pitkittyneiden konfliktien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin ja vahvistavat erityisesti kaikkein haavoittuvimpien oikeuksia. Tähän Suomella on myös oikeudellinen velvoite OECD:n kehitysapukomitean DACin jäsenenä.

Asiantuntijaryhmä tekee vaikuttamistyötä teeman tiimoilta ja tuottaa konkreettisia suosituksia sisältävän julkaisun (12/2020). Suositukset osoitetaan ulkoministeriölle, valtioneuvostolle, eduskunnalle ja puolueille.

Ryhmän vetäjät:
Anisa Doty ja Marikki Stocchetti

Jäsenet:
Inka Hopsu/KPT:n pj.
kansanedustaja (vihr)
Eva Biaudet/kansanedustaja (rkp)
Antero Eerola/kansanedustaja (vas)
Elina Korhonen/Väestöliitto
Hanna Klinge/CMI, Jaana Hirsikangas/Suomen UNWomen

Jussi Kanner/Demo ry
Ulla Järvelä-Seppinen/ulkoministeriö
Eija Alajarva/KUA, Maria Suoheimo/SPR
Miikka Niskanen/Suomen WorldVision
Helena Laukko/Suomen YK-liitto
Marjo Heinonen/Abilis ry
Niina Tenhio/Fingo
Olli Ruohomäki/ulkoministeriö
Kalle Sysikaski/Rauhanliitto