Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspolitiikalla luodaan vakautta ja turvallisuutta – juttu HS kansainvälisyysliitteessä 16.6.2023

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Inka Hopsu (vihr) ja pääsihteeri Marikki Karhu ovat olleet […]

Lausunnot ja tiedotteet

KEHITYSPOLIITTISEN TOIMIKUNNAN HALLITUSOHJELMAVIESTIT 2023

Lue tiedote: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehityspoliittisen-toimikunnan-hallitusohjelmaviestit-2023-uuden-hallituksen-on-vahvistettava-suomen-globaalia-vastuuta-ja-vaikuttavuutta/35732   Kehityspoliittinen toimikunta haluaa kirittää Suomea kohti globaalisti kestävää […]

Lausunnot ja tiedotteet

Tiedote: Kehityspoliittisen toimikunnan ajankohtaisanalyysi: Suomen kehityspolitiikka tarvitsee lisää ihmisoikeusperustaisuutta

Kehityspoliittinen toimikunta on julkaisi 31.1.2023 analyysin ihmisoikeusperustaisuudesta SUomen kehityspolitiikassa. Kansainvälisen tilanteen kiristyminen, […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) sihteeristön lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 12.10.2022

Suomi tarvitsee hallituskaudet ylittävän Kestävän kehityksen rahoituksen tiekartan, jossa kehitysrahoituksella vahvistetaan Suomen […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset Suomesta kehittyviin maihin

Suomesta sijoitetaan merkittäviä summia myös kaikkein köyhimpiin maihin, mutta yksityisillä sijoituksilla voitaisiin […]

Lausunnot ja tiedotteet

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2023—2026 VNS 2/2022 vp Kehityspoliittisen toimikunnan sihteeristön huomiot kehitysyhteistyörahoitukseen

KPT:ltä on pyydetty lausunto Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 kehitysyhteistyörahoituksen […]

Lausunnot ja tiedotteet

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan – Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi

Kehityspoliittisen toimikunnan ajankohtaisanalyysi tarkastelee kansainvälistä ilmastorahoitusta kehityspolitiikan näkökulmasta ja pyrkii edistämään aiheesta […]

Lausunnot ja tiedotteet

Tiedote: Suomen kehityspolitiikassa riittää vielä kirittävää

Sanna Marinin hallitus on päässyt hyvään vauhtiin hallitusohjelman kehityspoliittisten kirjausten toteuttamisessa. Kirittävää […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 27.10.2021

Kehityspoliittinen toimikunta antoi lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 27.10.2021. Lausunto koskee […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto Kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta

Ylivaalikautinen selonteko tuo jatkuvuutta Suomen kehityspolitiikan painopisteisiin ja kannustaa monialaiseen yhteistyöhön yli […]

Lausunnot ja tiedotteet