Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittinen toimikunta on asetettu kaudelle 2020-2023

Valtioneuvosto on hyväksynyt yleisistunnossaan 19.12.2019 esityksen, jonka mukaan Kehityspoliittinen toimikunta asetetaan toimikaudelle […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittisen toimikunnan lausunto: Kehitysyhteistyö tarvitsee hallituskaudet ylittävän rahoitusmallin

  KPT linjaa, että Suomen tulee saavuttaa 0,7 prosentin BKTL-taso viimeistään kahden […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittinen toimikunta: Avoimuutta finanssisijoitusten kohdentamiseen ja käyttöön

Suomen kehitysyhteistyörahoituksen luonne on muuttunut rajusti kuluvan hallituskauden aikana. Samalla kun lahjamuotoisesta […]

Lausunnot ja tiedotteet

EU tarvitsee vahvempaa kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä enemmän kuin koskaan

KPT:n lausunto: EU tarvitsee vahvempaa kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä enemmän kuin koskaan 5.4.2017 […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittinen toimikunta: Suomi reagoi nopeasti maailman naisten puolesta

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto on tyytyväinen siihen, että Suomi on antanut poliittisen tukensa […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto valtion talousarvioehdotukseen 2017

Eduskunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö Kehityspoliittiselta toimikunnalta   Aihe: HE 134/2016 […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto: Ennaltaehkäisevä kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu tarvitsevat kumpikin riittävät resurssit 

Lehdistötiedotteet, 14.4.2016 Akuutti pakolaiskriisi vie huomion pitkäjänteisestä ja ennaltaehkäisevästä kehitysyhteistyöstä kasvaviin humanitaarisiin […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n linjaus yksityissektorin roolista Suomen kehityspoliltiikassa

Lausunnot, 1.12.2015 Kehityspoliittinen toimikunta hyväksyi täysistunnossaan 11.11.2015 KPT:n linjauksen yksityissektorin roolista Suomen […]

Lausunnot ja tiedotteet

Valtioneuvosto nimitti Kehityspoliittisen toimikunnan nelivuotiskaudeksi

Lehdistötiedotteet, 12.11.2015 Valtioneuvosto asetti 12. marraskuuta Kehityspoliittisen toimikunnan vuosille 2016–2019. Puheenjohtajaksi nimettiin […]

Lausunnot ja tiedotteet