Lausunnot ja tiedotteet

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2023—2026 VNS 2/2022 vp Kehityspoliittisen toimikunnan sihteeristön huomiot kehitysyhteistyörahoitukseen

KPT:ltä on pyydetty lausunto Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 kehitysyhteistyörahoituksen […]

Lausunnot ja tiedotteet

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan – Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi

Kehityspoliittisen toimikunnan ajankohtaisanalyysi tarkastelee kansainvälistä ilmastorahoitusta kehityspolitiikan näkökulmasta ja pyrkii edistämään aiheesta […]

Lausunnot ja tiedotteet

Tiedote: Suomen kehityspolitiikassa riittää vielä kirittävää

Sanna Marinin hallitus on päässyt hyvään vauhtiin hallitusohjelman kehityspoliittisten kirjausten toteuttamisessa. Kirittävää […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 27.10.2021

Kehityspoliittinen toimikunta antoi lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle 27.10.2021. Lausunto koskee […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT:n lausunto Kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta

Ylivaalikautinen selonteko tuo jatkuvuutta Suomen kehityspolitiikan painopisteisiin ja kannustaa monialaiseen yhteistyöhön yli […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT: Suomi voi vaikuttaa globaalin ruokaturvan vahvistamiseen

KPT:n analyysiraportin julkistamistilaisuudessa keskusteltiin globaalia ruokaturvaa vahvistavista keinoista. YK:n huippukokouksesta toivotaan lisävauhtia […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT: Ruokaturva ja ruokajärjestelmien tulevaisuus – keskeisiä kysymyksiä Suomen kehityspolitiikalle

Suomen tulee vaikuttaa ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän […]

Lausunnot ja tiedotteet

KPT: Yhdessä enemmän kuin osiensa summa – miksi Suomen kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan?

Pitkittyneet ja monisyiset kriisit haastavat ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintakykyä eri puolilla […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehityspoliittinen toimikunta: Luonnon monimuotoisuus turvattava myös kehityspolitiikassa

Kehityspoliittinen toimikunta on julkaissut analyysipaperin luonnon monimuotoisuuden ja keityspolitiikasn kytköksistä. Luonnon monimuotoisuudella […]

Lausunnot ja tiedotteet

Kehitysrahoitus tarvitsee edelleen hallituskaudet ylittävän tiekartan ja rahoitusta ohjaavat periaatteet

Valtionvarainministeriön talousarvioehdotuksessa kehitysyhteistyövarat ovat kokonaisuudessaan nousemassa ensi vuonna lähes 1,2 miljardiin euroon. […]

Lausunnot ja tiedotteet