KPT:n lausunto Kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta

1.11.2021

Ylivaalikautinen selonteko tuo jatkuvuutta Suomen kehityspolitiikan painopisteisiin ja kannustaa monialaiseen yhteistyöhön yli hallinto- ja toimijarajojen kestävän kehityksen hengessä. Myös
kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön välisen yhteistyön tiivistäminen on sen keskeisiä uudistuksia. Selonteosta puuttuu kuitenkin hallituskaudet ylittävä tiekartta, jolla kehitysrahoitus nostetaan
YK:n suositukseen.

KPT on ajanut jo pitkään hallituskaudet ylittävää kehityspolitiikkaa ja ehdottaa, että Suomelle laaditaan kehityspolitiikan politiikkajohdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta edistävät periaatteet, jotka ovat ylivaalikautiset.

Takaisin listaukseen