VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2023—2026 VNS 2/2022 vp Kehityspoliittisen toimikunnan sihteeristön huomiot kehitysyhteistyörahoitukseen

2.5.2022

KPT:ltä on pyydetty lausunto Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026 kehitysyhteistyörahoituksen osalta. Kehitysrahoitus on oleellinen osa YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 toimintaohjelman globaalia kumppanuutta (SDG-17). Koronapandemian moninaisten vaikutusten, ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuuden, ruokaturvattomuuden sekä kasvavien humanitaaristen tarpeiden valossa tätä kytköstä on syytä vahvistaa myös julkisen talouden suunnittelussa.

Takaisin listaukseen