KPT:n lausunto kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteon valmisteluun 7.11.2023

8.11.2023

Kehityspoliittiselta toimikunnalta on pyydetty kooste jäsenten huomioista kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteon valmisteluun. Lausunnossaan KPT kiinnittää huomiota mandaattinsa mukaisesti kehityspoliittiseen vaikuttavuuteen, politiikka-alojen väliseen johdonmukaisuuteen sekä erityisesti kaupan ja kehityksen välisiin synergioihin.

Takaisin listaukseen