Seminaari 7.2.2023: Miksi köyhimpien maiden pk-yritykset tarvitsevat kestävän kehityksen sijoituksia? Opit, esimerkit ja Suomen seuraavat askeleet

8.2.2023

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) Kestävän kehityksen rahoitusmurros –selvitystyössä kartoitettiin syksyllä 2022 suomalaisten toimijoiden tekemiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) mukaisia sijoituksia kehittyvissä maissa. Selvitystyön perusteella kestävän kehityksen investoinnit Suomesta köyhimpiin maihin tarvitsevat selkeät kriteerit ja kannustavia esimerkkejä onnistuneesta sijoitustoiminnasta ja kumppanuuksista erityisesti haurailla alueilla.

Vähiten kehittyneiden maiden vastuullinen pk-sektori on kestävän kehityksen mahdollisuus, mutta tarpeet ovat mittavat. Kehityspoliittisilla finanssisijoituksilla ja vaikuttavuussijoittamisella voi olla merkittävä rooli säällisten työpaikkojen luomisessa sekä tarvittavan rakenteellisen muutoksen aikaansaamisessa. Maat tarvitsevat lisää investointeja sellaisiin pk-sektorin yrityksiin, joiden on vaikea saada kasvurahoitusta markkinoilta. Pk-yritykset tarvitsevat investointien lisäksi myös tukitoimenpiteitä ja -palveluita, jotka varmistavat, että yritykset ovat enenevästi sijoituskelpoisia.

Yhdysvaltalainen One Earth Future on ollut alan kansainvälinen uranuurtaja. Tilaisuudessa kuultiin heidän kokemuksistaan vaikuttavuussijoittamisesta pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin Somaliassa. Kirkon ulkomaanavun vaikuttavuussijoitusyhtiön FCA Investmentsin (FCAI)  Somaliassa, Ugandassa ja Keniassa tehdyt sijoitukset osoittavat, että vaikka sijoitusten riskiä ei voi täysin poistaa, sitä voi kuitenkin hallita ja kehitysvaikutuksia on mahdollista saada aikaan ja seurata.

Kestävä talous ja työ on Suomen kehityspoliittisia prioriteetteja ja keskeinen osa yhteisiä YK:n Agenda 2030:n tavoitteita ja kumppanuuksia. Sijoittajakentän ja valtionhallinnon lisäksi eduskunnalla ja sen kestävän kehityksen kannalta keskeisillä valiokunnilla on tärkeä rooli pohdittaessa Suomen seuraavia askeleita.

KPT:n ja Kirkon ulkomaanavun tilaisuudessa pohdittiin mm seuraavia kysymyksiä: Miksi kestävän kehityksen sijoitukset ovat erityisen tärkeitä hauraimpien maiden pk-sektorille? Millainen julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyö nostaisi Suomen profiilia vaikuttavuussijoittamisessa hauraimmissa maissa? Kuinka vahvistaa skaalautuvuutta Suomen kehityspoliittisissa finanssisijoituksissa erityisesti pk-sektorilla? Mikä rooli on apumuotoisella- ja mikä lainamuotoisella kehitysyhteistyöllä? Mitkä poliittiset päätökset ovat keskeisiä yksityissektorin kautta tapahtuvien kehitysvaikutusten maksimoimiseksi?

Katso alta KPT:n lausunto ja raportti kestävän kehityksen sijoituksista:

Takaisin listaukseen