Kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset Suomesta kehittyviin maihin

28.4.2022

Suomesta sijoitetaan merkittäviä summia myös kaikkein köyhimpiin maihin, mutta yksityisillä sijoituksilla voitaisiin tukea vieläkin johdonmukaisemmin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset Suomesta kehittyviin maihin -raportissa (Manketti Oy) käydään läpi vastuulliseen sijoittamiseen sitoutuneita sijoitusalan suomalaisia toimijoita, sijoitusten määrää ja suuntaa kehittyvien maiden ryhmän köyhimpiin sekä sijoittajien lähestymistapoja kestävän kehityksen mukaiseen sijoittamiseen.

Selvityksen mukaan Suomessa on 51 YK:n vastuullisen sijoittamisen sitoumuksen tehnyttä sijoitusalan toimijaa, jotka ovat muun muassa työeläkeyhtiöitä, investointipankkeja ja vähittäispankkeja. Niistä huomattava osa ilmoittaa tekevänsä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) mukaisia sijoituksia. Yksi keskeisimmistä haasteista on lisäksi se, että yhteisten kriteereiden puuttuessa sijoittajien lähestymistapa kestävän kehityksen mukaisiin sijoituksiin vaihtelee huolestuttavasti. Suomalaisten sijoitusten kohdentumisesta ja kehitysvaikutuksia on vaikea arvioida, sillä kehitysvaikutusten seurannassa ei ole käytössä yhdenmukaista seurantatapaa.

Lue STT:n tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kehityspoliittinen-toimikunta-kestavan-kehityksen-investointeihin-tarvitaan-selkeat-kriteerit?publisherId=25822857&releaseId=69953043

Katso webinaarin tallenne:

Takaisin listaukseen