Yritysvastuulain valmisteluun lisää vauhtia ja kunnianhimoa

Kehityspoliittinen toimikunta kiirehtii yritysvastuulakia, joka velvoittaisi suomalaisia yrityksiä noudattamaan asianmukaista huolellisuutta myös Suomen ulkopuolella ja vähentäisi näin haitallisia ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia.

Tiedote: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehityspoliittinen-toimikunta-yritysvastuulain-valmisteluun-lis-c3-a4-c3-a4-vauhtia-ja-kunnianhimoa

Lue KPT.n lausunto kokonaisuudessaan: KPT yritysvastuulakilausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 30.9.2020 (pdf)