KPT

Kehityspoliittinen toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava kehityspolitiikan neuvoa-antava elin. Se luo eduskuntapuolueiden ja sidosryhmien yhteistä näkemystä kehityspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä ja tekee suosituksia valtioneuvostolle niiden toimeenpanosta.  Toimikunta seuraa Suomen hallitusohjelman ja kehityspoliittisen selonteon sekä Suomen kansainvälisten sitoumusten toteutumista, erityisesti julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Toimikunta tekee laajemmin tunnetuksi kehityspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja seuraa kehitysyhteistyön jatkuvuuden ja tuloksellisuuden toteutumista. Toimikunta myös edistää kehitystä tukevaa päätöksentekoa eri politiikkalohkoilla, joiden toiminnalla on vaikutuksia kehitysmaiden tilanteeseen. Kehityspoliittinen toimikunta tekee läheistä yhteistyötä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa tehdessään esityksiä siitä, kuinka Suomi toimeenpanee YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmassa asetettuja  yleismaailmallisia tavoitteita kehityspolitiikassaan. Toimikunnan jäsenistö koostuu eduskuntapuolueista, etu- ja kansalaisjärjestöistä sekä UniPID- verkoston yliopistoista.

KPT:N TEHTÄVÄT »
JÄSENET »
HISTORIA »
OTA YHTEYTTÄ »