Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet

17.6.2021

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid. Enligt analysen bör Finland profilera sig som ett land som verkar för global livsmedelstrygghet. Finland bör belysa kopplingarna mellan olika aspekter av livsmedelstryggeten och lyfta fram nya metoder.

Tillbaka till list