Kehityspoliittinen toimikunta: EU:n komission aloite ruokakriisin helpottamiseksi kehitysmaiden maataloustuotantoa tukemalla kannatettava

7.10.2008

KEHITYSPOLIITTINEN TOIMIKUNTA
ULKOASIAINMINISTERIö

Tiedote 378/2008
7.10.2008

EU:n komissio esitti heinäkuussa yhden miljardin euron lisävarojen kohdentamista maatalouden kehittämiseen niissä kehitysmaissa, jotka ovat eniten haavoittuvaisia nopeasti nousseille ruoan hinnoille. Rahoituksella on tarkoitus tukea etenkin maataloustuotannon lisäämistä ja tehostamista kehitysmaissa. Lisäksi osa tuesta suunnattaisiin nopeasti ja suoraan lieventämään korkeiden ruoan hintojen aiheuttamia uhkia ruokaturvalle. Komissio esitti lisärahoituksen lähteeksi yhteisön maataloustukivaroja, joita tänä vuonna jää käyttämättä ennakoitua enemmän juuri ruoan korkean hinnan takia.

Aloite on herättänyt aktiivista keskustelua EU-jäsenmaiden kesken, ja se on saanut osakseen kritiikkiä muun muassa siksi, etteivät kaikki jäsenmaat kannata varojen siirtämistä eri budjettiotsakkeiden välillä. Kehityspoliittinen toimikunta KPT katsoo kuitenkin, ettei rahoitus saa tulla jo kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen työhön kohdennetuista määrärahoista. Maataloustukivarojen siirtäminen toisesta budjettikohdasta on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa perusteltua.

Ruokaturvatilanne vaatii nopeaa toimintaa, joka ei saa haitata kehitysyhteistyön pitkäaikaista suunnittelua. Energian ja ruoan hinnan nousu on lisähaaste, jonka kehitysmaat joutuvat kohtaamaan vanhojen kehityksen esteiden lisäksi. Jo valmiiksi suunniteltujen apuvirtojen suuntaaminen uudelleen veisi tukea muilta tarpeellisiksi katsotuilta sektoreilta.

Jos pikaisen avun varoja käytetään suoraan ruoka-apuun, on hankinnoilla mahdollisuuksien mukaan tuettava paikallista ja lähialueiden tuotantoa. Tukemalla erityisesti pienviljelijöiden tuotantoa lievennetään kohonneiden ruoan hintojen vaikutuksia ja autetaan paikallisen ruokatuotannon jatkuvuutta tulevaisuudessa. Varoja tulee pääsääntöisesti suunnata pitkävaikutteisempaan maataloustuotantoa tukevaan kehitysyhteistyöhön.

Nopea ruoka-apu ja kehitysyhteistyöksi luokiteltava toiminta tulee kytkeä pitkäaikaisia kehitystavoitteita tukien toisiinsa. Ruoka-avun ja kehitysyhteistyön on vastattava kunkin kehitysmaan tarpeita ja toteutuksen on seurattava maiden määrittelemiä kehitysstrategioita.

Kehityspoliittinen toimikunta on valtioneuvoston 1.10.2007 asettama neuvoa-antava elin. Se seuraa ja arvioi toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla ja näillä tehtäviä keskeisiä päätöksiä. Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Nina Suomalainen (kok) ja siihen kuuluu 21 jäsentä. Jäsenet edustavat poliittisia puolueita, etujärjestöjä, kansalaisjärjestöjä sekä tutkimusmaailmaa.

Lisätietoja: Juha Vuorenkoski, Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri, gsm 040 357 6269, ja Nina Suomalainen, Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, gsm 040 357 6241

Takaisin listaukseen