Kehityspoliittinen toimikunta: Kehitysyhteistyörahat tipahtavat kehyksessä alle kipurajan

26.3.2014

Kehityspoliittinen toimikunta

Etusivu

Tiedote 71/2014
26.3.2014

Hallituksen säästöpäätökset kehysriihessä tekevät suuren ja tuntuvan loven myös Suomen kehitysyhteistyöhön. Leikkaukset tarkoittavat myös, että Suomi jää kauaksi lupaamastaan 0,7 prosentin tasosta verrattuna bruttokansantuloon.

”Jo ensi vuonna kehitysyhteistyörahat tipahtavat kipurajalle, 0,5 prosenttiin bruttokansantulosta. Tätä tilannetta hallituksilla on mahdollisuus korjata, kun vuositasolla lopullisista luvuista päätetään”, muistuttaa kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.

Suomi on sitoutunut EU:ssa juuri ensi vuonna 2015 saavuttamaan 0,7 prosentin tavoitteen. Sen lisäksi Suomi on sitoutunut YK:n ilmastoneuvotteluissa kasvattamaan ilmastorahoitustaan köyhille maille, ja kehitysyhteistyövaroja käytetään myös tähän tarkoitukseen.

Ensi vuoden määrärahoihin kohdistuva noin 50 miljoonan euron leikkaus on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin esimerkiksi Suomen yhteenlaskettu tuki kahdelle suurimmalle kumppanimaalle, Mosambikille ja Tansanialle. Seuraavina vuosina leikkaukset nousevat asteittain 100 miljoonaan euroon. Niiden kokoa voi verrata esimerkiksi Suomen koko humanitaarisen avun suuruuteen (84 milj. euroa) tai kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle maksettavaan tukeen (95 milj. euroa).

”Olen itse nähnyt, että Suomen kehitysyhteistyöllä parannetaan miljoonien ihmisten elämänlaatua kumppanimaissamme. Hallituksen leikkauspäätökset osuvat kipeästi näihin maailman köyhimpiin, vaikka emme itse aina tätä vaikutusta tiedosta”, sanoo Jääskeläinen.

”Nyt tarvitaan Suomessa koko kansalaisyhteiskuntaa entistä vahvemmin mukaan kehityspolitiikkaan. Samalla on yhä voimakkaammin panostettava pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyön käynnistämiseen, mistä on selkeästi molemminpuolista etua”, lisää Jääskeläinen.

Lisätietoja: Jouko Jääskeläinen, kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja, puh.  050 512 0782, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, Miia Toikka, kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri, puh. 050 525 8649, etunimi.sukunimi@formin.fi

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin, joka seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla. Se arvioi myös kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Takaisin listaukseen