Kehityspoliittinen toimikunta: Päästökauppatuloja tarvitaan kehitysyhteistyön 0,7-tavoitteen saavuttamiseen

14.11.2012

KEHITYSPOLIITTINEN TOIMIKUNTA
www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Tiedote 267/2012
14.11.2012

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) kannustaa hallitusta ryhtymään toimiin, jotta hallitusohjelman tavoite nostaa kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta toteutuisi vuoteen 2015 mennessä. Päästöoikeuksien huutokaupasta saatavia tuloja tulisi ohjata kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin.

”Suomen kehitysyhteistyörahoituksen kasvu viime vuosina on ollut rohkaisevaa. Suomi nousi OECD-maiden kärkikaartiin ja kohti edistyksellistä 0,7-maiden leiriä. Nyt kasvu-ura on kuitenkin katkennut”, toteaa KPT:n puheenjohtaja, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.

Vuonna 2011 viisi maata ylitti kehitysyhteistyörahoituksessaan 0,7 prosentin tavoitteen: Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat ja Luxemburg. Suomen kehitysyhteistyö oli 0,53 % bktl:sta.

Valtiontalouden kehyspäätöksessä ja talousarvioesityksessä kehitysyhteistyövarat jäädytetään vuosina 2013-2014 kuluvan vuoden tasolle, ja vuodelle 2015 kaavaillaan 30 miljoonan euron leikkausta. Näillä luvuilla kehitysyhteistyön osuus bktl:sta alittaa tämänhetkisten talousennusteiden mukaan vuonna 2015 jopa 0,5 prosentin rajan.

Hallitus on luvannut tavoitella kehitysyhteistyön 0,7-tavoitetta ohjaamalla päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön ja ilmastotoimiin hallituskauden puolivälistä lähtien. EU:n päästöoikeuksien huutokauppa alkaa tämän vuoden lopulla.

”Nykytilanteessa hallitusohjelman ja kehysriihen sitoumus päästökauppatulojen käytöstä on tärkeä, ja se tulee toteuttaa. Johdonmukaisempaa olisi kuitenkin kattaa kehitysyhteistyömäärärahat suoraan valtion budjetista”, Jääskeläinen huomauttaa.

Vuonna 2015 umpeutuvat YK:n vuosituhattavoitteet, joista ensimmäinen on äärimmäisen köyhyyden puolittaminen maailmassa. Suomen ja muiden teollisuusmaiden vastuulla on tukea kehitysmaita tavoitteiden saavuttamisessa muun muassa juuri kehitysrahoituksen keinoin. Vuosituhattavoitteissa on saavutettu edistystä, mutta talouskriisi uhkaa hidastaa hyvää kehitystä. Kehitysyhteistyön määrä kääntyi laskuun ensimmäisen kerran viime vuonna.

”Globaalit haasteet tulevat nykymaailmassa yhä kärjekkäämmin esille. Ne vaikuttavat suoraan myös Suomen talouteen ja suomalaisten hyvinvointiin. Kehitysyhteistyö on korvaamaton työkalu näihin haasteisiin vastaamisessa. Sen määrästä ja laadusta tulee huolehtia myös taloudellisesti tukalina aikoina”, arvioi Jääskeläinen.

Toimikunnan kannanotto (pdf)

Lisätietoja:
Jouko Jääskeläinen, KPT:n puheenjohtaja, kansanedustaja, puh. 050 512 0782,
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Miia Toikka, KPT:n pääsihteeri, puh. 050 525 8649, etunimi.sukunimi@formin.fi

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin, joka seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla. Se arvioi myös kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Takaisin listaukseen