Kehityspoliittinen toimikunta: Säästäminen kehitysyhteistyöstä olisi lyhytnäköistä politiikkaa

13.2.2014

Kehityspoliittinen toimikunta

Etusivu

Tiedote 38/2014
13.2.2014

Säästäminen kansainvälisestä kehitys- ja ilmastorahoituksesta olisi lyhytnäköistä politiikkaa, vaikka Suomen taloustilanne onkin vaikea, toteaa kehityspoliittinen toimikunta tuoreessa kannanotossaan.

”Keskustelussa kehitysyhteistyöstä unohtuu helposti, että Suomikin hyötyy siitä monin tavoin. Globaalin köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on meidänkin etumme”, muistuttaa toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jouko Jääskeläinen.

”Kehitysyhteistyöllä saavutetaan tuloksia ja tuetaan myös yksityisen sektorin ja liiketoimintaympäristön kehittymistä. Se luo mahdollisuuksia suomalaisellekin elinkeinoelämälle. Nykyistä enemmän pitäisi panostaa vastuulliseen kehitysmaaliiketoimintaan, joka koituu sekä Suomen että kehitysmaiden hyväksi.”

Tämän kevään kehyspäätöksessä ratkaistaan, toteutuuko hallitusohjelman tavoite kehitysyhteistyön määrärahakehityksestä ja lunastaako Suomi kansainväliset lupauksensa. Suomi on sitoutunut nostamaan kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta juuri vuonna 2015. Prosenttiosuuden rinnalla tärkeää on kehitysyhteistyövarojen absoluuttinen määrä.

Aiemmin hallituskaudella tehtyjen leikkausten vuoksi sekä kehitysyhteistyön määrä että osuus bruttokansantulosta uhkaavat laskea juuri kriittisenä vuonna 2015. Tämä olisi selkeästi hallitusohjelman tavoitteen vastaista.

Viime vuonna bruttokansantulo-osuus nousi talousarviolukujen perusteella 0,6 prosenttiin. Kasvu oli sen ansiota, että hallitus päätti ohjata päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot kehitysyhteistyöhön ja sen osana kansainväliseen ilmastorahoitukseen.

”Päästökauppatulojen suuntaaminen kehitys- ja ilmastorahoitukseen on perusteltua. Ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten kaikkein köyhimmät, jotka ovat siihen vähiten syyllisiä. Rahoituksella pyritään korjaamaan niitä ongelmia, joita ilmastonmuutos heille aiheuttaa”, sanoo Jääskeläinen.

Kehityspoliittisen toimikunnan kanta valtiontalouden kehyksiin 2015-2018 (pdf)

Lisätietoja:
Jouko Jääskeläinen, kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja, kansanedustaja, puh.  050 512 0782, ja Miia Toikka, kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri, puh. 050 525 8649

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin, joka seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla. Se arvioi myös kehitysyhteistyön laatua ja vaikuttavuutta sekä seuraa julkisten kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava. www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Takaisin listaukseen