Kehityspoliittinen toimikunta: Suomi reagoi nopeasti maailman naisten puolesta

9.2.2017

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto on tyytyväinen siihen, että Suomi on antanut poliittisen tukensa Alankomaiden She Decides –aloitteelle ja ilmoittanut lisäävänsä rahoitusta globaaliin seksuaali- ja lisääntymisterveystyöhön.

”On ilahduttavaa, että Suomi on toiminut nopeasti ja antanut poliittisen tukensa tälle erittäin merkittävälle aloitteelle. Naisten ja tyttöjen mahdollisuudet päättää omasta kehostaan on ihmisoikeus ja tärkeää koko perheen hyvinvoinnille ja toimeentulolle sekä edellytys tasapainoiselle väestökehitykselle. On siis moraalisesti kuin taloudellisestikin järkevää investoida naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin”, toteaa Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Aila Paloniemi (kesk).

Suomi on panostanut naisten ja tyttöjen oikeuksiin kehityspolitiikassaan jo vuosikymmeniä. Se on myös yksi Suomen kehityspolitiikan tämänhetkisistä pääpainopisteistä. Sadoilla miljoonilla naisilla ei ole turvallista ehkäisymenetelmää käytössään ja suurin osa heistä elää maailman köyhimmissä maissa. Pääsy turvallisen perheneuvonnan piiriin on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Ilman ehkäisyä, neuvontaa ja peruspalveluja ei voida myöskään saavuttaa tasa-arvoa, vähentää köyhyyttä tai hillitä väestönkasvua. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 – tavoitteiden toteutuminen riippuu pitkälti siitä, toteutuvatko naisten ja tyttöjen oikeudet.

Suomen tukea on kanavoitu erityisesti YK-järjestöjen ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kautta. Myös suuri osa Suomen tukemista terveyshankkeista liittyy seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. Lisäksi Suomi rahoittaa lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia edistäviä hankkeita muun muassa Afganistanissa, Jemenissä, Myanmarissa ja Somaliassa.

Maailma elää myllerrysten aikaa ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat joutuneet viimeaikoina vastatuuleen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, joka on kansainvälisesti yksi suurimmista kehitysrahoittajista. Presidentti Trumpin äskettäin allekirjoittama asetus vetää vuosittain noin 600 miljoonandollarin vuosittaisen rahoituksen pois järjestöiltä, jotka tekevät lisääntymisterveyttä ja turvallisia abortteja edistävää työtä ja jakavat tietoa ehkäisystä. Tämä tarkoittaa sitä, että köyhien naisten ja tyttöjen mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluja heikkenevät. Naisten ja tyttöjen henki on vaarassa kun epätoivotut raskaudet, vaaralliset abortit ja äitiyskuolleisuus lisääntyvät, erityisesti köyhissä maissa.

Tämän vuoksi on tärkeää, että samanmieliset maat, Suomi niiden joukossa, pitävät yhtä naisten oikeuksien puolesta. Suomikin on lähtenyt ilahduttavan nopeasti Alankomaiden She Decides –aloitteen innoittamana vahvistamaan tukeaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäville järjestöille. Vaikka Suomen tuki rahamäärällisesti ei tule ilmeisesti olemaan suuri, on päätös kuitenkin periaatteellisella tasolla erittäin tärkeä ja tervetullut.

Olisi toivottavaa, että tämä lisätuki olisi erillistä, täysin uutta kehitysyhteistyörahoitusta. Vaikka kehitysyhteistyövarojen leikkauksia on pyritty kohdistamaan muille sektoreille kuin naisten oikeuksia tukeviin ohjelmiin, on selvää, että myös naisten oikeudet ovat kärsineet kehitysyhteistyön suurista, erityisesti YK- ja kansalaisjärjestöihin kohdistuneista, leikkauksista.

Eduskunnassa asiaan on reagoitu myös nopeasti; kansanedustaja Hanna Sarkkisen (vas) johdolla on jätetty kirjallinen kysymys Trumpin hallinnon päätöksestä vetää pois tuki kehitysmaiden perhesuunnittelujärjestöiltä. Allekirjoittajina on myös keskustan, kokoomuksen, SDP:n, vihreiden ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajia.

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajisto kannustaa Suomea yhdessä EU:n samanmielisten jäsenvaltioiden kanssa vahvistamaan edelleen naisten ja tyttöjen asemaa, itsemääräämisoikeutta ja pyrkimyksiä tasa-arvoon.

Aila Paloniemi (kesk), Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja
Hanna Sarkkinen (vas), Kehityspoliittisen toimikunnan 1. varapuheenjohtaja
Saara-Sofia Sirén (kok), Kehityspoliittisen toimikunnan 2. varapuheenjohtaja

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava elin, joka seuraa ja arvioi Suomen toimintaa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla eri politiikkalohkoilla.

Lisätietoja: Aila Paloniemi, KPT:n puheenjohtaja, puh. 050 511 3067
Katja Kandolin, KPT:n koordinaattori, puh. 050 593 6229
Marikki Stocchetti, KPT:n pääsihteeri, puh. 050 525 8649

Takaisin listaukseen