Kehityspoliittinen toimikunta suosittelee, että siviilikriisinhallinnan määrärahoja nostetaan

27.8.2008

Tiedote 303/2008
27.8.2008

Kehityspoliittinen toimikunta toteaa, että kehitysyhteistyövarojen kokonaismäärä on vuoden 2009 talousarviossa yhä riittämätön, jotta Suomen aikataulu kansainvälisten sitoumustensa täyttämisessä pitäisi.

Yksittäisenä ongelmakohtana toimikunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen nostaa esiin erityisesti siviilikriisinhallinnan määrärahojen riittämättömän korottamisen. Ulkoministeriön tavoitteena on ollut nostaa siviilikriisinhallinnan henkilötyövuodet 100 vuodesta 150 vuoteen. Rahallisesti nosto tarkoittaa 3,923 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on kuitenkin torjunut määrärahatason noston. Toimikunnan mielestä hiljattaiset maailmanpolitiikan tapahtumat eivät ole vähentäneet turvallisuuteen ja vakauteen kohdistuvia uhkakuvia. Siviilikriisinhallinta on diplomatian, sotilaallisen kriisinhallinnan, humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön ohella tärkeä keino edistää turvallisuutta ja vakautta. Ulkoministeriön esitys pohjautuu laajapohjaisen siviilikriisinhallinnan strategiaa pohtineen työryhmän esitykseen, jossa todetaan pian alkavan Kosovon operaation nostavan kokonaishenkilöstön tarpeen noin 150 henkilötyövuoteen vuosittain.

Toimikunnan yleisenä huolenaiheena on myös Suomen kansainvälisten kehitysmäärärahasitoumusten saavuttaminen. Toimikunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen toteaa, että on merkittävä haaste onnistua määrärahojen nostossa puolella prosentilla vuodesta 2009 vuoteen 2010 jollei määrärahoihin jo nyt tehdä vaadittavaa lisäystä. Suomen kehitysmäärärajasitoumuksia ovat EU:n yhteinen tavoite 0,51 prosentin taso bruttokansantulosta 2010 mennessä ja 0,7 prosentin taso vuoteen 2015 mennessä. Vuoden 2009 määrärahojen 910,1 miljoonan euron tason arvioidaan nykyisessä esityksessä olevan 0,46 prosenttia bruttokansantulosta.

Valtiovarainministeriö on myös esityksessään karsinut kehitysmaiden talouselämän kehittämiseen kohdennettuja varoja. Ulkoministeriö on ehdottanut kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin pääoman korotusta 15 miljoonalla eurolla. Finnfund on yksi niistä työvälineistä, joilla kehitysyhteistyövaroilla pystytään tukemaan kehitysmaiden talouselämän ja tuotannon kehitystä. On tärkeää, että kehitysyhteistyövaroja kohdennetaan myös toimintaan, jolla tuetaan suoraan kohdemaiden taloudellista kehitystä. Kehityspoliittinen toimikunta suosittelee, että Finnfundin pääomakorotus toteutetaan.

Vuoden 2009 talousarvioesitys ei myöskään takaa riittäviä hallintoresursseja kehitysyhteistyöhön. Ulkoministeriö on esittänyt, että kehitysyhteistyön hallintoa vahvistetaan 4,113 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön esityksessä summa on pudotettu 800 000 euroon. Esityksen mukaisesti kehitysyhteistyövarat nousevat noin 80 miljoonalla eurolla ja hallitusohjelman mukaisesti määrärahat kasvavat myös tulevina vuosina. Suomen kehityspolitiikan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden takaamiseksi ulkoasiainministeriössä on voitava turvata riittävät resurssit kehityspolitiikan ja –yhteistyön suunnitteluun, toimeenpanoon ja varojen käytön valvontaan. Valtion tuottavuusohjelman tavoitteita ei voi soveltaa hallinnonalaan, jossa samaan aikaan pyritään mittavaan panosten ja tuotosten kasvuun, ja jossa lisämäärärahoja voidaan perustellusti kohdentaa myös hallinnon vahvistamiseen.

Lisätietoja: kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Nina Suomalainen, gsm 040 357 6241, ja pääsihteeri Juha Vuorenkoski, puh. 09 1605 6450, gsm 040 357 6269

Takaisin listaukseen