KPT Viestintästrategia

19.11.2020

Kehityspoliittisen toimikunnan viestintästrategia on KPT:n yhteinen näkemys siitä, millaista viestintää toimikunnan nimissä tehdään ja millaista vaikuttavuutta sillä haetaan. Strategiassa määritellään KPT:n ulkoisen viestinnän keskeiset tavoitteet, kohderyhmät, kanavat ja viestinnän organisointi. Strategian pohjalta laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa hahmotetaan tällä toimikaudella tehtävät konkreettiset toimet, kuten viestinnän sisältö, välineet, keinot, aikataulut ja vastuut. Viestintäsuunnitelma pohjautuu KPT:n työohjelmaan ja sitä päivitetään tarvittaessa toimikauden aikana.

Lataa KPT:n Viestintästrategia tästä

Takaisin listaukseen