Tiedote: Kehityspoliittisen toimikunnan arvioraportti 2018, Tasa-arvoa tukevaa kehityspolitiikkaa on päivitettävä ja edistettävä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

7.6.2018

Kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa on uudistettava, jotta Suomi voi edistää nykyistä tuloksellisemmin sukupuolten välistä tasa-arvoa kehitysmaissa. Tätä mieltä on valtioneuvoston asettama Kehityspoliittinen toimikunta (KPT), jonka arvioraportti Suomen kehityspolitiikan tila 2018: Myytistä maan pinnalle ja mallimaaksi – Suomi kehitysmaiden naisten ja tyttöjen tasa-arvon vahvistajana julkistetaan keskiviikkona eduskunnassa.

KPT:n mielestä nykyisen hallituskauden kokonaiskuva on ristiriitainen. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on nostettu kehityspolitiikan ensimmäiseksi painopisteeksi, mutta samaan aikaan tasa-arvotyön rahoitus on vähentynyt noin 40 prosenttia osana kehitysyhteistyön historiallisen suuria määrärahaleikkauksia.

Kehityspoliittinen toimikunta toivoo hallitukselta aikataulua, jolla virallisen kehitysavun bruttokansantulo-osuus nostetaan YK:n suosituksen mukaisesti 0,7 prosenttiin. Lisäksi vähintään 0,2 prosenttia bruttokansantulosta on suunnattava kaikkein köyhimpien maiden tukemiseen.

”Tasa-arvotyön painoarvon tulee näkyä myös rahoituksen kohdentumisessa. Siksi Suomen on sitouduttava EU:n tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman tavoitteeseen. Tasa-arvon tulee olla joko merkittävä osa- tai pääasiallinen tavoite 85 prosentissa kaikista uusista kehitysohjelmista vuoteen 2020 mennessä”, KPT linjaa.

KPT:n mielestä suomalainen arvopohja, sitoumukset kansainvälisiin sopimuksiin sekä naisten ja tyttöjen nostaminen Sipilän hallituksen uudeksi kehityspoliittiseksi painopisteeksi luovat odotuksia, jotka Suomen on nyt uskottavasti lunastettava. Tätä edellyttää myös sitoutuminen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) toteuttamiseen. Suomen ei pidä jättää väliin mahdollisuutta profiloitua EU-puheenjohtajuuskaudellaan vuonna 2019 todellisena kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäjänä.

KPT:n arvion mukaan kehityspolitiikan toimijoilta – kuten kahdenvälisen kehitysyhteistyön toteuttajilta, kansalaisjärjestöiltä ja yksityissektorilta – löytyy osaamista ja tahtoa tähän. Lisäksi Suomi toimii aktiivisesti EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla erityisesti naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien puolesta.

”Tätä työtä tulee ehdottomasti jatkaa. Tasa-arvo on kestävän kehityksen ehto, jota Suomen tulee kaikessa toiminnassa korostaa. Siksi on perusteltua, että kehitysyhteistyöllä ja -politiikalla on hallituskausia pidempi pysyvä perusta. Uudistukset tulee aloittaa tällä hallituskaudella ja sisällyttää ne seuraavan hallituskauden kehityspoliittiseen selontekoon. Suomen EU-puheenjohtajakausi olisi luonteva näytön paikka uudistusten esittelylle.”

Lisätietoja: KPT:n puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi, puh. 050 511 30 67, aila.paloniemi@eduskunta.fi; KPT:n pääsihteeri Marikki Stocchetti, puh. 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kehityspoliittisen-toimikunnan-arvioraportti-tasa-arvoa-tukevaa-kehityspolitiikkaa-on-paivitettava-ja-edistettava-suomen-eu-puheenjohtajuuskaudella?publisherId=25822857&releaseId=67672613

Takaisin listaukseen