Utvecklingspolitiska kommissionen: Det behövs tydliga kriterier för investeringar enligt målen för hållbar utveckling

3.10.2022

På uppdrag av Utvecklingspolitiska kommissionen har det tagits fram en utredning om hållbara investeringar. Finländska aktörer investerar stora summor också i världens fattigaste länder, men de privata investeringarna kunde ännu mer konsekvent hjälpa att uppnå målen för hållbar utveckling. Det är viktigt att skapa tydliga kriterier för investeringsverksamhet som bidrar till hållbar utveckling. Därtill bör den privata och offentliga sektorn tillsammans försöka komma på sätt att främja ansvarsfulla investeringar i framför allt i de fattigaste länderna.

STT pressmeddelande: https://www.sttinfo.fi/tiedote/utvecklingspolitiska-kommissionen-det-behovs-tydliga-kriterier-for-investeringar-enligt-malen-for-hallbar-utveckling?publisherId=25822857&releaseId=69953047

Tillbaka till list