På vilket sätt bär Finland ett globalt ansvar? UPK:s halvtidsutvärdering av framstegen i de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet

26.11.2021

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i
regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer
FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten.
Detta bör uppnås före 2030. Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen ska man under denna regeringsperiod utöver att utarbeta en färdplan fästa särskild vikt vid att förtydliga utvecklingssamarbetets och utvecklingspolitikens ansvarsområden och arbetsfördelning inom de yttre förbindelserna samt i vidare bemärkelse inom statsförvaltningen över politikområdena. Också den internationella klimatfinansieringens roll, uppföljning och resultat bör göras klarare.

Pressmeddelanden: https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/kehityspoliittinen-toimikunta-suomen-kehityspolitiikassa-riittaa-viela-kirittavaa

Tillbaka till list