Kuulemistilaisuus: VN periaatepäätös demokratiapolitiikasta

24.5.2022 09:00 - 10:00 Teams

Oikeusministeriö järjestää KPT:lle kuulemistilaisuuden 24.5., jonka aiheena on  valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta.

Valmisteilla oleva periaatepäätös on Suomen demokratiapolitiikan sekä hallituksen demokratian kehittämistoimien pitkäjänteiseen linjaamiseen tähtäävä asiakirja. Periaatepäätös pohjautuu kuluvalla hallituskaudella toteutetun kansallisen demokratiaohjelman 2025 havaintoihin ja kokemuksiin, ja sen sisällöt on tarkoitus sovittaa yhteen ministeriöiden tulevaisuuskatsausten kanssa. Periaatepäätöstä valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti kansallisen demokratiaohjelman 2025 valmistelu- ja koordinointiryhmässä oikeusministeriön johdolla.

Periaatepäätöksessä kuvaillaan demokratian tilaa Suomessa ja maailmassa. Siinä tehdään linjauksia keskeisiksi kansallisiksi demokratiapolitiikan tavoitteiksi ja niitä täsmentäviksi toimenpide-ehdotuksiksi muun muassa edustuksellisen demokratian, osallistumisjärjestelmien, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen, hallinnon avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden, yhteiskunnallisen keskustelukulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan tilan sekä kansainvälisen demokratiakehityksen aihepiireissä. Tavoitteena on, että periaatepäätökseen perustuen seuraavalla hallituskaudella laaditaan yksityiskohtaisempi demokratian edistämistä koskeva toimintaohjelma.

Parhaillaan meneillään ovat periaatepäätösluonnosta koskevat kuulemiset. Kesäkuun puolivälissä avataan noin kaksi kuukautta kestävä lausuntokierros, jonka jälkeen asiakirjaa muokataan vielä ministeriö- ja ministeriryhmäkäsittelyssä. VN-periaatepäätös on tarkoitus antaa syksyllä.

Takaisin listaukseen