Joulukuu 2014

1.12.2014

Täysistunnossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuudesta teetettyä arviointia, jossa käsiteltiin KPT:n vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa painotettiin erityisesti politiikkajohdonmukaisuutta ja tarkasteltiin KPT:n suhdetta jäsentahojensa sekä sidosryhmiensä keskustelun aktivoimiseen. Tulosten lisäksi arviointi esitteli visioita KPT:n tulevaisuudelle. Lisäksi täysistunnossa käsiteltiin KPT:n Vietnamin matkaraportti.

Täysistunto joulukuu 2014 (pdf)

Takaisin listaukseen