Joulukuu 2016

1.12.2016

7.12.2016 Kehityspoliittinen toimikunta (KPT) ja Kestävän kehityksen toimikunta järjestivät ensimmäisen yhteisistuntonsa, jossa keskusteltiin hallituksen kestävän kehityksen suunnitelmasta ja toimikuntien roolista sen toteuttamisessa.

Yhteisistunto joulukuu 2016 (pdf)

1.12.2016 järjestetyn KPT:n täysistunnon pääteemana oli kestävän kehityksen Agenda 2030 kansallinen toimeenpanosuunnitelma, jonka hallitus julkaisee vuoden 2017 alussa. Täysistunnossa kuultiin alustus suunnitelman keskeisistä elementeistä, joissa yhdistyvät Suomen kansalliset ja kansainväliset toimet ja keskusteltiin suunnitelman kehityspoliittisista osista sekä pohdittiin toimikunnan roolia suunnitelman edistäjänä. Lisäksi kuultiin selvityksestä, jossa arvioitiin yksityissektorin kehitysyhteistyöinstrumenttien arvioitavuuden haasteita. Keskeiset haasteet liittyvät avoimuuteen sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuuden todentamiseen. Lisäksi keskusteltiin tulevista evaluaatiotarpeista. Istunnossa kuultiin myös Kehityspoliittisen toimikunnan vierailusta Tansaniassa 29.10. – 4.11.2016. Matkalla perehdyttiin Tansanian viimeaikaiseen poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen, sen ristiriitoihin ja mahdollisuuksiin sekä Suomen tekemään kehitysyhteistyöhön.

Täysistunto joulukuu 2016 (pdf)

Takaisin listaukseen