Kesäkuu 2016

1.6.2016

7.6.2016 järjestetyssä täysistunnossa esiteltiin Suomen uusi Verotus ja kehitys – toimintaohjelma. Kansainvälinen veronkierto ja veronvälttely estävät kehitysmaiden julkisen talouden kehittymistä ja veropohjan vahvistumista. Kehitysmaille kuuluvia verotuloja jää saamatta ulosvirtaavien hallitsemattomien tai laittomien rahavirtojen vuoksi. Tämä heikentää merkittävästi kehitysmaiden kykyä tarjota peruspalveluja tai rakentaa omaa talouttaan ja yrityssektoriaan. Lisäksi kommentoitiin Suomen Kestävän kehityksen Agenda2030 – raporttia. Suomen hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii valtioneuvoston kanslian johdolla Suomen kansallisen Kestävän kehityksen toteuttamissuunnitelman vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintasuunnitelmassa määritetään Agenda2030-tavoitteiden kansalliset toimeenpanon painopisteet ja niiden vaiheistus. Suunnitelma muodostaa dynaamisen kehikon seuraavien 15 vuoden ajalle. Täysistunnossa hyväksyttiin myös KPT:n matkadelegaatiot Brysseliin ja Tansaniaan.

Täysistunto kesäkuu 2016 (pdf)

Takaisin listaukseen