KESTÄVÄÄ KASVUA KAIVOKSISTA: MAHDOTON YHTÄLÖ VAI MAHDOLLISUUS

20.11.2014

Kehityspoliittisen toimikunnan ja Ulkopoliittisen Instituutin 20.11.2014 yhdessä järjestämä seminaari.

Kaivosteollisuudella on keskeinen,  mutta kiistanalainen rooli kasvun moottorina eri puolilla maailmaa. Alan osuus maailman bruttokansantuotteesta on noussut jo noin seitsemään prosenttiin ja varsinkin kehitysmaissa kaivostoiminnalla on suorat vaikutukset useiden satojen miljoonien ihmisten elantoon. Valtaosa Afrikan ja koko maailman mittakaavassa nopeimmin kasvavista maista nojaa vahvasti kaivosteollisuuteen, mutta kasvu ei ole kääntyneet kestäväksi ja oikeudenmukaiseksi kehitykseksi. Esimerkiksi Suomen pitkäaikainen yhteistyömaa Sambia lukeutuu samanaikaisesti sekä maailman resurssirikkaimpiin että kehitystasoltaan kaikkein köyhimpiin valtioihin.

Suuri haaste onkin, kuinka kaivosten tuomaa paikallista arvoa voidaan kasvattaa ja hyödyntää koko yhteiskunnan eduksi. Ihmisarvoiset työpaikat, läpinäkyvyys verotuksen, siirtohinnoittelun sekä taloudellisen hyödyn jakautumisen osalta ovat osa luonnonvarojen vastuullista hallintaa. Omanlaisensa haasteen asettaa pienimuotoisen kaivostoiminnan hallinta, minkä kehitys- ja ympäristövaikutukset voivat olla yllättävänkin laaja-alaiset. Seminaarin tarkoituksena on avata uusia näkökulmia kaivossektorin kehitysmahdollisuuksiin ja esteisiin sekä pohtia uusia yhteistyötapoja julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Lisää tietoa ja raportti seminaarista löytyy UPI:n linkin kautta:

Linkki UPI:n sivuille seminaariin

Takaisin listaukseen