Maaliskuu 2019

1.3.2019

14.03.2019 pidetyn täysistunnon pääaiheena oli KPT:n oman raportin ”Suomen kehityspolitiikan tila 2019 – Globaalia vastuuta yli hallituskausien ja hallintorajojen” hyväksyminen. Raportin tavoitteena on palvella seuraavan hallitus-kauden kehityspolitiikan laadintaa, tuoda sille jatkuvuutta ja lisätä johdonmukaisuutta yli politiikkarajojen. KPT esittää raportissa konkreettisen, Agenda2030 mukaisen hallituskaudet sekä hallinnon rajat ylittävän mallin. Mallin ytimen muodostaa kehityspolitiikka ja sen pysyvät osat (arvot, periaatteet, päätavoitteet, rahoituspolku, humanitaarisen avun ja kehityspolitiikan ”jatkumo” sekä riippumaton arvio) sekä sitä tarkentava, muutosta ohjaava hallituskausittain laadittava strategia. Malli näkee kehityspolitiikan oleellisena osana Suomen kestävän kehitykseen liittyvää, poikkihallinnosta globaalia vastuuta, johon ei toistaiseksi ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Raportti pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen ja hahmottelee perustaa tiivistetylle, monialaiselle yhteistyölle kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

KPT täysistunto pöytäkirja 14.03.2019 (pdf)

Takaisin listaukseen