Maaliskuu 2022

6.9.2022

Pääsihteeri Marikki Karhu esitteli KPT:n lausuntoluonnoksen Kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset Suomesta kehittyviin maihin -selvityksestä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa mitkä toimijat Suomessa tekevät kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia sijoituksia, minkä verran tästä rahoituksesta kohdentuu kehitysmaihin (erityisesti LDC-maihin), minkä verran rahoitus on sidoksissa Suomen viralliseen kehitysyhteistyörahoitukseen ja kuinka Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta voitaisiin hyödyntää vahvistamaan kehittyville markkinoille Suomesta suuntautuvaa rahoitusta sekä sen laatua.

Pääsihteeri esitteli Kehitysyhteistyön muutokset ja jatkuvuudet Pohjoismaissa (1990-2020) – tutkimushankeen päähuomioita esittelee erityisesti KPT:n kehityspolitiikan seuranta- ja vaikuttamistyöhön liittyviä päähuomioita ja kertoi tutkimushankkeen opeista Suomea muihin Pohjoismaihin vertailevasta näkökulmasta. Hankken tulokset on määrä julkaista Forum for Development Studies –journaalin teemanumerona syksyllä 2022.

Takaisin listaukseen