Marraskuu 2018

1.11.2018

15.11.2018 täysistunnon pääteemana on 1.7.2019 alkava Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja Kehityspoliittisen toimikunnan toiminnan suunnittelu siihen liittyen. Puheenjohtajana Suomi edustaa unionin jäsenvaltioita suhteessa muuhun maailmaan sekä koordinoi jäsenmaiden kantoja. Tässä roolissa Suomi voi vaikuttaa siihen, miten meneillä olevissa prosesseissa edetään, millaisiin lopputuloksiin päästää tai mitä uutta nousee EU:n agendalle. Käsiteltäviksi asioiksi puheenjohtajuuskaudella nousee komission seuraavan työohjelman valmistelu, EU:n rahoituskehys vuosille 2020-2027 (Multiannual Financial Framework, MFF), EU-Afrikka -suhteet sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren ns. AKT-maiden ja EU:n välisen Cotonoun sopimuksen jatko. Lisäksi on mahdollista, että EU:n sukupuolten tasa-arvoa edistävän toimintasuunnitelman päivitys käynnistyy (Gender Action Plan, GAP). Kehityspoliittisen toimikunnan mukaan Suomen ei pidä jättää väliin mahdollisuutta profiloitua EU-puheenjohtajuuskaudellaan todellisena kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäjänä.

KPT täysistunto pöytäkirja 15.11.2018 (pdf)

Takaisin listaukseen