Marraskuu 2021

24.1.2022

KPT:n marraskuun täysistunnossa kuultiin KPT:n Kestävän kehityksen rahoitusmurros: kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen sijoittaminen Suomesta kehittyviin maihin -selvityksestä. Selvityksen on laatinut KPT:lle Manketti Group ja sillä on ollut KPT:n jäsenistö koostuva ohjausryhmä. Selvitys kartoittaa, mitkä toimijat Suomessa tekevät kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia sijoituksia, minkä verran tästä rahoituksesta kohdentuu kehitysmaihin (erityisesti LDC-maihin), minkä verran rahoitus on sidoksissa Suomen viralliseen kehitysyhteistyörahoitukseen ja kuinka Suomen virallista kehitysyhteistyörahoitusta voitaisiin hyödyntää vahvistamaan kehittyville markkinoille Suomesta suuntautuvaa rahoitusta sekä sen laatua.

Lisäksi kuultiin Kestävän kehityksen toimikunnalta kestävän kehityksen Agenda2030 tiekartasta ja Suomen globaalivastuun ja johdonmukaisuuden varmistamisesta. Agenda2030 –tiekartassa on tunnistettu kuusi muutosaluetta, joilla järjestelmätason muutoksia tarvitaan, jotta Suomi saavuttaa Agenda2030 tavoitteet. Näillä muutosalueilla on tavoitteet sekä konkreettiset askeleet tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi toimikunta on tunnistanut viisi läpileikkaavaa periaatetta, joista yksi on Globaalin vastuun ja globaalin johdonmukaisuuden varmistaminen. Aiheesta alusti Kestäävn kehityksen toimikunna pääsihteeri Sami Pirkkala.

Takaisin listaukseen