Suomi kokoaan suurempi terveystoimija – Miten Suomi edistää terveyttä maailmanlaajuisesti?

1.12.2020

Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän, Kehityspoliittisen toimikunnan sekä sosiaali- ja terveysministeriön seminaari järjestettiin eduskunnassa 27.11.2019. Seminaarin
pääpuhujana oli Maailman terveysjärjestö WHO:n universaalista terveyskattavuudesta vastaava johtaja Peter Salama.

Suomella on kokemusta siitä, mitä investoimalla ihmisiin voidaan saavuttaa. Vain vuosisadassa Suomi on noussut monella mittarilla yhdeksi maailman menestyneimmistä maista. Suomi tähtää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan kotimaassa ja maailmalla. Kestävän kehityksen Agenda2030 on kehityspolitiikkamme perusta, ja naisten ja tyttöjen asema sekä oikeudet sen keskeinen pääprioriteetti. Kumppanuudet ja innovaatiot ovat avainasemassa kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa. Strateginen kumppanuus Afrikan kanssa on tärkeä Suomelle ja Euroopan unionille.

Kestävän kehityksen tavoite 3 on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Siihen sisältyy universaalin terveyskattavuuden tavoite (3.8. universal health coverage, UHC). UHC merkitsee yhdenvertaista pääsyä laadukkaisiin ja välttämättömiin terveyspalveluihin sekä turvallisten, tehokkaiden, laadukkaiden ja edullisten lääkkeiden ja rokotteiden saantia ilman maksuista koituvaa taloudellisen ahdingon riskiä. Universaaliin terveyskattavuuteen kuuluvat keskeisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet.

Syyskuussa 2019 YK:n universaalia terveyskattavuutta käsitellyt korkean tason kokous antoi poliittisen julistuksen, jossa valtiot sitoutuivat nopeuttamaan toimia universaalin terveyskattavuuden saavuttamiseksi. Myös Suomi on sitoutunut tähän työhön.

Seminaarissa pohdittiin muum muassa seuraavia kysykyksiä: Mikä on Universal Health Coverage, UHC, merkitys globaalin terveyden ja kehityksen kentässä? Kuinka Suomi voi vahvistaa vaikuttavuuttaan maailmanlaajuisessa työssä terveyden edistämiseksi? Mikä on UHC-päätöslauselman kansallinen merkitys, ja kuinka päätöslauselmaa tulisi toimeenpanna kansallisesti?

Katso tilaisuuden ohjelma (pdf) tästä linkistä

Takaisin listaukseen