Syyskuu 2015

1.9.2015

10.9.2015 järjestetyssä täysistunnossa keskusteltiin yksityissektorin roolista ja rahoituksesta kehityspolitiikassa. Hallitusohjelma määrittelee kehitysmaiden oman yritystoiminnan tukemisen ja veropohjien vahvistamisen Suomen kehityspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Yritystoimintatavoitetta rahoitetaan siirtämällä yli 100 miljoonan euron osuus lahja-avusta laina- ja pääomasijoitusmuotoiseksi. Näitä rahoitusmuotoja on tarkoitus hyödyntää vastuullisten yritysten kautta kehittyvissä maissa. Suomen Teollisella yhteistyönrahastolla (Finnfund) on merkittävä rooli laina- ja pääomasijoituksen kanavoinnista. Fiinnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi alusti aiheesta. Muina aiheina esityslitalla olivat mm. hallituksen kehityspoliittiseen linjaukseen vaikuttaminen sekä KPT:n ja Kestävän kehityksen toimikunnan välisen yhteistyön tiivistäminen.

Täysistunto syyskuu 2015 (pdf)

Takaisin listaukseen