Syyskuu 2019

1.9.2019

12.9.2019 KPT:n täysistunnon pääaiheena oli valtioneuvoston asetus Kehityspoliittisesta toimikunnasta -asetustekstin ja perustelumuistion hyväksyminen. Asetus vakinaistaa toimikunnan pysyväksi riippumattomaksi yksiköksi ulkoministeriön yhteyteen. Asetus ja sitä täydentävä perustelumuistio vahvistavat toimikunnan roolia ja toimintaedellytyksiä Suomen kehityspolitiikan ja kestävään kehitykseen liittyviin globaalikysymyksien neuvoantavana elimenä. Täysistunnossa käytiin keskustelua asetustekstistä ja sen tarkennuksista. Tämän jälkeen KPT äänesti asetustekstin hyväksymisestä. Tämän lisäksi ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston johto kertoi ministeri Skinnarin pyynnöstä hallituskauden kehityspolitiikan strategisesta päivittämisestä ja yhteistyöstä KPT:n kanssa.

KPT täysistunto pöytäkirja 12092019 (pdf)

Takaisin listaukseen