Toukokuu 2015

1.5.2015

12.5.2015 järjestetyssä täysistunnossa pääaiheena oli KPT:n toimikauden jatkaminen syksylle (1.9.-31.12.2015). Keskustelussa todettiin, että syksy 2015 tulee olemaan kehityspolitiikassa murrosvaihetta ja KPT:n tulee ottaa rooli asiantuntijaverkostona ja jalkautua eduskuntaryhmiin, valiokuntiin ja ottaa kontaktia uusiin kansanedustajiin sekä jatkaa toimialat ja sektorit ylittävää yhteistyötä. Päätettiin tukea syksyn 2015 jatkokautta ja jäseniä päivitetään tarpeen mukaan. Toisena aiheena käsiteltiin KPT:n pidemmän aikavälin tulevaisuutta (seuraava toimikausi 2016-). Pääsihteeri esitteli työvaliokunnan kokouksen pohjalta muotoiltua pohjaehdotusta KPT:n seuraavan toimikauden muodosta ja tehtävistä. Pohjaehdotuksessa todettiin, että KPT:n tehtävistä on keskusteltava YK:n uuden kehitysagendan valossa ja että seuraavalla hallituskaudella KPT keskittyy erityisesti kestävän kehityksen sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. KPT:n tulee vaikuttaa aktiivisesti post-2015 agendan kehityspoliittisten ja kansallisten tavoitteiden toimeenpanoon sekä seurata Suomen kansainvälisiä sitoumuksia. Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus nousee yhä tärkeämmäksi KPT:n mandaatin osaksi. Tehtävän toteutuminen vaatii entistä kokonaisvaltaisempaa työskentelyä yli sektori- ja toimijarajojen. Tulevan hallituksen kansallisen kestävän kehityksen linja määrittää myös KPT:n tehtäviä ja muotoa. Pääsihteerin alustuksen pohjalta käytiin keskustelua, jonka tarkoituksena oli muodostaa KPT:n kanta uuden toimikunnan päätehtäviin ja toiminnan rakenteeseen.

Täysistunto toukokuu 2015 (pdf)

Takaisin listaukseen